GH-1999-01 In uw pijp. Stertabak. Rookgenot

Simon van Wetten

Ik woon in het huis van Anna de Fles. Anna woonde al in het Kruiseind in de tijd dat ons vadder nog een jeungske was en snoep kocht in haar winkeltje. Het was ook de tijd dat vrijwel iedereen in Gemert nog een bijnaam droeg en Anna Fleskens ging dus als Anna de Fles door het leven.
Ikzelf heb Anna niet gekend, maar ik heb zo het idee dat het een moderne, ja zelfs vooruitstrevende vrouw was. Zij deed namelijk al in de jaren dertig aan reclame. En wat voor een reclame! Het was ronduit wonderbaarlijk.
Anna dreef een snoep , tabaks en kruidenierswinkeltje en had op de voorgevel van het huis een groot reclamebord laten bevestigen. Wanneer je, komend vanuit de straat, het Kruiseind inliep of fietste en je keek naar het bord dan las je: “In uw pijp”
Recht tegenover het huis veranderde die tekst op toverachtige wijze en dan stond er ineens: “Stertabak” Maar de magie was nog niet afgelopen, want als je je richting Pandelaar begaf en je keek nog even om, dan meldde dat wonderbord opeens: “Rookgenot” Dat was je wat! Sommige mensen keerden nog eens op hun schreden terug om het effect van de veranderende teksten nogmaals te ondergaan. Anderen fietsten, achteromkijkend, met de sturen van hun ijzeren rossen ineen en kwamen lelijk ten val. Ja, ja, die Stertabak was Sterreclame avant la lettre.
Nadien nam de familie Van Veghel de winkel over en de zoon des huizes, Ton, heeft het bord meermalen vervloekt omdat elk latje apart en voorzichtig geverfd moest worden. Dat arbeidsintensieve onderhoud betekende het einde van de Ster tabakreclame.
Ik heb het bord nog maar kort geleden teruggevonden bij de familie Van Roy in de Berglarenstraat en heb toen voor het eerst dat wonder van het Kruiseind met eigen ogen mogen aanschouwen.
Met dank aan de heer en mevrouw Van Roy Kolenburg.

Klik HIER voor de tekst met foto’s (PDF)