Heemkaffee:’Op de Kemkensberg’

Na de gemeentelijke herindeling viel vliegveld De Peel deels in de gemeente Gemert-Bakel. Het was niet meer als zodanig in gebruik en droeg de naam Luchtmachtbasis De Peel. Verdere bezuinigingen binnen Defensie leidden tot haar huidige naam, Luitenant-generaal Best Kazerne. Aandacht wordt besteed aan de aanleg en het gebruik door vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Maar niet alleen dat, ook wordt de natuurwaarde van het gebied bekeken. Ook de wijzigingen in het gebruik na bezuinigingen op Defensie zullen onder de loep worden genomen.

toegang gratis