Lezing over de familie Corstens en Usawakoffie

Ad Otten geeft op donderdag 21 september een lezing over de familie Corstens. Deze uit Uden afkomstige Gemertse zakenfamilie woonde van 1692 tot 2011 in een pand op de hoek van de Kerkstraat en de Bonengang. In dat pand aan de Kerkstraat 3a wordt ook de lezing gehouden.
In dat pand is nu Usawa-koffie van Pieter Staadegaard gevestigd. Na de lezing van Otten vertelt Staadegaard zijn verhaal over Usawa, wat gelijkheid betekent. “Usawa is de meest eerlijke en duurzame koffie”, aldus Staadegaard. Hij legt op de avond graag uit waarom.
De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Het kopje koffie is ‘van de zaak’.

De omgang met krankzinnigheid

Hans van den Broek geeft op uitnodiging van heemkundekring De Kommanderij Gemert op maandag 8 mei een voordracht met het thema ‘De omgang met krankzinnigheid’.
In zijn lezing gaat Van den Broek in op de manier waarop in het verleden werd omgegaan met patiënten met psychiatrische problemen. Dat leidt tot zeer interessante en soms schokkende inkijkjes in de geestelijke gezondheidszorg in het verleden.
De lezing vindt plaats in de zaal van brasserie De Keizer aan het Ridderplein 3 in Gemert. De gratis toegankelijke lezing begint om 20.00 uur. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Lezing over Brabantse adellijke families

Onder de titel ‘Lieve Gijs, lieve ouders’ verzorgt Klaasje Douma uit Heeze op dinsdag 14 maart een lezing in het Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar in Gemert. Haar lezing draagt de ondertitel ‘Uit de familiearchieven van de Brabantse adel’, want daaruit heeft Douma geput voor haar verhaal over adellijke families in de negentiende eeuw.
Klaasje Douma komt naar Gemert op uitnodiging van heemkundekring De Kommanderij Gemert. Naast haar werk in de administratieve en automatiseringssector studeerde Douma in haar vrije tijd cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Ze sloot die studie af met een scriptie over de bewoners van het kasteel in haar woonplaats Heeze. Daarna promoveerde ze in 2015 aan de Tilburg University op een proefschrift over de adel in Noord-Brabant in de periode 1814-1918.
Met de titel ‘Lieve Gijs, lieve ouders’ zet ze de toon voor haar lezing. Ze baseert haar verhaal op informatie die ze haalde uit documenten waarin adellijke personen iets over zichzelf vertellen. Het gaat om kinderen die brieven schrijven aan hun ouders, maar ook om liederen en gedichten die zijn geschreven ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen. Ook gebruikt Douma overlijdensberichten of huwelijksaankondigingen en zelfs recepten en huishoudelijke aantekeningen om inzicht te geven in het leven van Brabantse adellijke families.
De lezing in het Boerenbondsmuseum begint om 20.00 uur. De toegang is gratis; consumpties voor eigen rekening.