Onderscheiding Peter van den Elsen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens  het Grooët Gimmers Dikteej, op donderdag 12 april 2018 in het Boerenbondsmuseum,  werd Peter van den Elsen met een Koninklijke Onderscheiding ‘overvallen’. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Michiel van Veen. In zijn speech sprak de burgemeester Peter aan als  “Mister Heemkunde, een man die zich al vele jaren inzet voor het behoud van de Gemertse geschiedenis. Mede door jouw inzet is Heemkundekring De Kommanderij nu een grote en  bloeiende  vereniging, die op vele fronten als een belangrijke gesprekspartner geld”. Deze constatering werd nog gevolgd door een opsomming van activiteiten waar Peter de hand in heeft gehad. Zo was Peter actief als bestuurslid en ook tien jaar voorzitter van de Heemkundekring. Hij was initiator van projecten zoals de verhalenmiddag Gimmerse Taol, het 70 en het 75 jarig jubileum,  Passie voor taal etc. Ook roemde de burgemeester de schrijverskwaliteiten van Peter. Hij was verantwoordelijk voor talloze boeken zoals: “De Komschool, geschiedenis van het lager onderwijs in Gemert”,”Dor hédde de skut”,”Boerenapostel Gerlacus van den Elsen” en redactielid van het Gemerts Heem, dat ieder kwartaal verschijnt. Ook was hij verantwoordelijk voor de dubbelnummers 75 jaar en Fier op vier. De biografie over Pater van den Elsen bleek de basis voor het ontstaan van het Boerenbondsmuseum. Hiermee werd veel publiciteit en draagvlak voor het oprichten van het museum gecreëerd. Tot 1990 was Peter als bestuurslid bij het Boerenbondsmuseum betrokken. Natuurlijk roemde de burgemeester ook de inzet van Peter voor het Esdonks Kapelleke. Mede verantwoordelijk voor het oprichten van de Stichting, publicaties en het restaureren van de kapel en zijn kosterschap. De burgemeester concludeerde dat de vele verdiensten van Peter bijna niet in één verhaal te benoemen zijn. Echtgenote Claartje werd in de bloemen gezet voor haar ondersteuning. De vele aanwezigen maakte van de gelegenheid gebruik om Peter en Claartje te feliciteren. Peter namens de leden van de Heemkundekring

VAN HARTE GEFELICITEERD MET DE ONDERSCHEIDING. GE HÉG ’T VERDIEND.