Cursus Heemkunde II (bijzonder) in vier avonden. Twee thema’s per avond

In deze minicursus krijgt u meer specifieke onderdelen van de geschiedenis  van de (oude) gemeente Gemert gepresenteerd. Sommige onderdelen kunt u ook zien als een eerste kennismaking en een opstap naar een uitgebreide cursus betreffende dat onderwerp.

Twee delen:

Jan Timmers: Prehistorie en archeologie

Peter van den Elsen: Esdonk

 Kosten: Gehele cursus 20,00 voor leden van heemkundekring De Kommanderij Gemert en voor niet-leden 25,00 (te betalen op de eerste avond

Cursus Heemkunde II Prehistorie en Archeologie

Jan Timmers Deel I: Het grondgebied van Gemert werd al in voorhistorische tijden gebruikt en bewoond door mensen. Er liepen Neanderthalers rond en later rendierjagers en andere nomaden. Hoe zagen de vuurstenen vondsten er uit die ze achterlieten? Gevonden voorwerpen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd passeren de revue. Maar archeologie levert naast informatie over de prehistorie ook gegevens op over historische tijden. Het onderzoek van het oudste kasteel van Gemert is daar een mooi voorbeeld van. Ook gaan we kort in op de werkwijze van archeologen, wanneer wordt er gegraven en is er ook beleid?

Peter van den Elsen Deel II

Esdonk