Heemkundekring

logo2

 • Molenakker
 • Stippelberg

Over Ons

Latijnse School

- Heemkamer

Wat is heemkunde?

Bestuur 

Bestuurscommissies

Werkgroepen

Erfgoed

Gemerts Heem en overige publicaties

 

Heemkamer

Heemkundekring De Kommanderij Gemert beschikt over een Heemkamer op de bovenverdieping van de Latijnse School. Op de benedenverdieping is de gezamenlijke studiezaal van het Historisch Informatiehuis (gemeentearchief en heemkundekring) ingericht.
Op de Heemkamer vinden verenigingsactiviteiten plaats, zoals vergaderingen, lezingen, cursussen, werkgroepbijeenkomsten en exposities. Hier bevinden zich ook de bibliotheek en de computerwerkplaatsen.
De Heemkamer is tevens de ontmoetingsplaats voor leden en belangstellenden. Van oktober tot en met april is er elke tweede zondag van de maand een Heemkaffee met een speciaal thema. Openingstijd van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Adres:
Ruijschenberghstraat 3b
5421 KR Gemert
0492 363017
postbus@heemkundekringgemert.nl

Opgericht 28 april 1941

Kamer van Koophandel nummer 40235411

RSIN: 805844077

Rabo Bank rekeningnummer NL54RABO0116197226

 

Openingstijden
De openingstijden van de Heemkamer en Studiezaal
Dinsdag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 16.00 uur en verder op afspraak.

Wat is Heemkunde?

Heemkunde is het bestuderen van de eigen woonomgeving vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten: het ontstaan en de ontwikkeling (historie), de bodemvondsten (archeologie), wie er hebben gewoond en geleefd en vooral hoe (genealogie), de eigen taal die gesproken wordt (dialect). Het leuke is, dat je onderzoek hiernaar individueel kunt doen of in groepsverband.

Het verleden heeft een toekomst
Heemkundekring De Kommanderij Gemert is een vereniging, waarvan de leden geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Gemert en omgeving. Op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten worden lokale ontwikkelingen vastgelegd op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Hoe verschillend de interesses van de leden ook kunnen zijn, emotionele betrokkenheid bij hun woonplaats hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Of je nou zelf onderzoek doet of dat je alleen bijhoudt wat er zoal over je woonplaats geschreven wordt, aan excursies deelneemt of lezingen bezoekt. Juist deze betrokkenheid verbindt alle heemkundigen in een gezamenlijk streven naar het behoud van een herkenbaar Gemerts heem, waarin ook het verleden een toekomst heeft.

Het werkgebied
Het werkgebied van de Heemkundekring is na oprichting in 1941 de voormalige gemeente Gemert met haar kerkdorpen Handel, De Mortel en Elsendorp. Na de vorming van de nieuwe gemeente Gemert-Bakel in 1997 werd de nieuwe gemeente het werkgebied en wordt nauw samengewerkt met de heemkundigen van Bakel, Milheeze en De Rips.
Lange tijd was Gemert een commanderij van de Duitse Orde. Vandaar dat onze kring ook betrekkingen onderhoudt met de oude landcommanderij Alden Biesen in België. Als commanderij genoot Gemert een aparte status binnen de Nederlanden.

 

Bestuur

 • Leo Holleman, voorzitter
 • Toon Verhagen, secretaris
 • René Cuijpers, penningmeester
 • Harry Slits, vice-voorzitter
 • Tony Brouwers
 • Jan van de Crommenacker
 • Susan Fransen
 • Ad Hellings
 • Hans Kanters
 • Gerrie Verhoeff

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Heemkamer, bespreekt de gang van zaken en neemt initiatieven tot nieuwe activiteiten. Vaste bestuurstaken zijn verdeeld over individuele bestuursleden en bestuurscommissies. Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Bestuurscommissies

 • Aanmelding en ledenadministratie: René Cuijpers
 • Activiteiten en jaarprogramma: Susan Fransen
 • Algemene informatie: Harry Slits
 • Postverwerking: Gerrie Verhoeff
 • Contact met gemeentearchief: Peter van den Elsen
 • Contact met gemeente: Leo Holleman
 • Distributie Gemerts Heem en Heemberichten: Ineke van Lankveld
 • Redactie Heemberichten: Toon Verhagen
 • Inventaris Heemkamer: Gerrie Verhoeff
 • Public Relations: Susan Fransen/Simon van Wetten
 • Website: Susan Fransen / Martien van Diessen / Niels Arts
 • ICT: Jan van den Crommenacker / Susan Fransen
 • Dienstroosters: Gerrie Verhoeff

 

Werkgroepen

 1. De werkgroep Archeologie ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Gemert-Bakel. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd. Contactpersoon: Jan Timmers.
 2. De werkgroep Bidprentjes verzamelt en beschrijft bidprentjes. Zij houdt de collectie onder beheer en beantwoordt vragen met betrekking tot familiegegevens. Contactpersoon: Liesbeth Kuijpers.
 3. De werkgroep Cultuurhistorisch Overleg bestudeert en reageert indien nodig op gemeentelijke plannen. Contactpersoon: Harry Slits.
 4. De Fotowerkgroep verzamelt en beschrijft foto's. De collectie wordt gerubriceerd en gedigitaliseerd. Contactpersoon: Marij van Pelt - Vos.
 5. De werkgroep Genealogie ondersteunt stamboomonderzoek en maakt daarvoor diverse collecties voor onderzookers toegankelijk. Contactpersoon: Hans Kanters.
 6. De werkgroep Dialect bestudeert het Gemerts dialect en verzorgt publicaties, organiseert het Grooët Gímmers Dikteej, beheert de uitgebreide woordenschat. Contactpersoon Wim Vos.
 7. De werkgroep Corporele stukken beschrijft alle 'stukken' op de Heemkamer en legt deze ook fotografisch vast. Veel historische voorwerpen zijn op de Heemkamer tentoongesteld. Contactpersoon: Hans Kanters.
 8. De werkgroep Rondleidingen ontvangt nieuwe leden en bezoekers en toont hen wat er allemaal op de Heemkamer te vinden is. Contactpersoon: Simon van Wetten
 9. De werkgroep Heemkamer Technisch Beheer doet het onderhoud. Contactpersoon: Peter Lathouwers.
 10.  De redactie "Gemerts Heem" (Sti. Laurentius Torrentinus) verzorgt elk kwartaal het tijdschrift "Gemerts Heem" en verder de boekenreeksen 1. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert; 2. Busselkes; 3. Gemert in Beeld. Contactpersoon: Ad Otten.
 11.  De werkgroep Tweede Wereldoorlog legt aan de hand van getuigenissen en documenten vast wat in de gemeente Gemert-Bakel c.a. gebeurd is ten tijde van de Duitse bezetting. Contactpersoon: Ruud Wildekamp.

Contactpersonen voor activiteiten buiten de heemkundekring die namens de heemkundekring en/of op voordracht van de heemkundekring zitting hebben in :

 1. Brabants Heem en Brabants Heem Regio 10 'De Peel’: Hans Kanters
 2. Gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannencommissie: Jan Timmers
 3. Omroep Centraal: Rob de Haas
 4. Programmaraad van Omroep Centraal: vacant
 5. Reconstructiecommissie Gemert-Bakel: Jan Timmers
 6. Reconstructie:Horeca Toerisme en Detailhandel: Ad Otten
 7. Sti. Archeolog. Samenw.verband Gewest Helmond: Jan Timmers
 8. Stichting Esdonks Kapelleke: Wim Vos en Jan Krol
 9. Stichting Landschap Bakel-Gemert (facultatief): Jan Timmers
 10. Straatnamencommissie: Ad Otten, voorzitter
 11. Monumenteninventarisatiecommissie: Egi Roijakkers

 

Erfgoed

De Kommanderij Gemert heeft een eigen archief met documenten, foto's, audio- en videomateriaal en voorwerpen die tot het lokale erfgoed worden gerekend. Op de Heemkamer staan diverse werkstations waarop in het digitaal archief onderzoek kan worden gedaan. Verder organiseert de kring lezingen, tentoonstellingen, excursies, cursussen en verhalendagen. Uiteraard is er een eigen website www.heemkundekringgemert.nl waarop veel informatie te vinden is over de lokale geschiedenis.

 

Gemerts Heem

Heemkundekring De Kommanderij Gemert geeft viermaal per jaar het rijk geïllustreerde tijdschrift Gemerts Heem in kleur uit met artikelen over geschiedenis, archeologie, volkskunde, dialectologie, etc. Leden ontvangen automatisch Gemerts Heem en ook viermaal per jaar het bulletin Heemberichten met verenigingsnieuws en uitnodigingen voor onze activiteiten.

Overige publicaties
De heemkundekring brengt ook boeken uit, soms in samenwerking met andere Gemertse instellingen en organisaties. Inmiddels zijn in zes verschillende series 100 boeken uitgebracht.

 

Resultatenrekening/begroting

Resultatenrekening          
Baten 2017 Begroting 2018 Lasten 2017 Begroting 2018
Contributie € 18.291,00 € 18.300,00 Drukwerk € 10.226,84 € 11.000,00
Heemkamer koffie e.d. € 432,25 € 400,00 Porti € 1.808,44 € 1.100,00
Heemkamer foto’s e.d. € 0,00
€ 0,00 Contr/abonn. € 407,22
€ 400,00
Subsidie Gemeente € 3.788,25 € 3.780,00 Telefoon/internet € 691,06 € 700,00
Sponsoring € 1.250,00 € 1.000,00 Huur/lasten OG e.d. € 5.728,59 € 6.000,00
Bestuur Stichting € 1.000,00 € 1.000,00 Bibliotheek € 0,00
€ 200,00
Giften € 850,89
€ 500,00 ICT € 477,19
€ 600,00
Rente € 70,09
€ 0,00 Kantoor/huishoudelijk € 192,52
€ 400,00
Aktiviteiten € -1.144,74
€ -700,00 Bestuur € 1.745,01 € 2.000,00
  Representatie € 732,28 € 800,00
      Heemkamer € 279,29
€ 500,00
      Reservering   aanschaf ICT
€ 1.000,00
      Reservering jubileum  € 1.000,00
           
Resultaat      € 2.249,31 € - 1.420,00
Totaal € 24.537,74
€ 24.280,00 Totaal € 24.537,74
€ 24.280,00
           
           
Balans 2017     2017  
Diverse debiteuren € 1.986,88
  Eigen Vermogen € 24.470,54  
Bank € 2.951,45
  Reservering Heemkamer € 5.000,00  
Spaarrekening € 33.053,01   Project verhalentafel
€ 5.941,86
 
Kas  € 355,30 Laur.Torrentinus € 2.590,69
Diverse crediteuren € 355,30
Balanstotaal € 38.346,94   Balanstotaal € 38.346,94  

Lid worden?

Kalender: evenementen

August 2018
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sponsors

Nieuws Heemkundekring

Geen feed gevonden

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.