Werkgroepen

Archeologie

Contactpersoon: Jan Timmers.

 

Bidprentjes

Contactpersoon: Liesbeth Kuijpers.

 

Cultuurhistorisch Overleg

Contactpersoon: Harry Slits.

 

Foto’s

Contactpersoon: Marij van Pelt – Vos.

 

Genealogie

Contactpersoon: Hans Kanters.

 

Dialect

Contactpersoon Wim Vos.

 

Corporele stukken

Contactpersoon: Hans Kanters.

 

Rondleidingen

Contactpersoon: Simon van Wetten

 

Heemkamer Technisch Beheer

Contactpersoon: Gerrie Verhoeff.

 

De redactie ‘Gemerts Heem’ (Stichting Laurentius Torrentinus)

Contactpersoon: Paul Verhees

 

Tweede Wereldoorlog

Contactpersoon: Hans Kanters.

 

ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Gemert-Bakel. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd.

 

verzamelt en beschrijft bidprentjes. Zij houdt de collectie onder beheer en beantwoordt vragen met betrekking tot familiegegevens.

 

bestudeert en reageert indien nodig op gemeentelijke plannen.

 

 

verzamelt en beschrijft foto’s. De collectie wordt gerubriceerd en gedigitaliseerd.

 

 

ondersteunt stamboomonderzoek en maakt daarvoor diverse collecties voor onderzoekers toegankelijk.

 

 

bestudeert het Gemerts dialect en verzorgt publicaties, organiseert het Grooët Gímmers Dikteej, beheert de uitgebreide woordenschat.

 

beschrijft alle ‘stukken’ op de Heemkamer en legt deze ook fotografisch vast. Veel historische voorwerpen zijn op de Heemkamer tentoongesteld.

 

 

ontvangt nieuwe leden en bezoekers en toont hen wat er allemaal op de Heemkamer te vinden is.

 

doet het onderhoud.

 

 

verzorgt elk kwartaal het tijdschrift ‘Gemerts Heem’ en verder de boekenreeksen: 1. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert; 2. Busselkes; 3. Gemert in Beeld.

 

 

legt aan de hand van getuigenissen en documenten vast wat in de gemeente Gemert-Bakel c.a. gebeurd is ten tijde van de Duitse bezetting.

Contactpersonen

Contactpersonen voor activiteiten buiten de heemkundekring die namens de heemkundekring en/of op voordracht van de heemkundekring zitting hebben in:

Brabants Heem en Brabants Heem Regio 10 ‘De Peel’

Gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannencommissie

Reconstructiecommissie Gemert-Bakel

Reconstructie:Horeca Toerisme en Detailhandel

Sti. Archeolog. Samenw.verband Gewest Helmond

Stichting Esdonks Kapelleke

Stichting Landschap Bakel-Gemert

Straatnamencommissie

Monumenteninventarisatiecommissie

Paul Verhees

Jan Timmers

Jan Timmers

Ad Otten

Jan Timmers

Wim Vos – Jan Krol

Jan Timmers

Ad Otten, voorzitter

Egi Roijakkers