Werkgroepen

Activiteitencommissie
stelt het jaarprogramma op en organiseert activiteiten

Archeologie
ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Gemert-Bakel. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd.

Bijnamen
verzamelt bijnamen van (oud-)Gemertenaren en probeert de herkomst te verklaren.

Boeken en documentatie
onderhoudt de bibliotheek van de heemkundekring.

Cultuurhistorisch Overleg
bestudeert en reageert indien nodig op gemeentelijke plannen.

Dialect
bestudeert het Gemerts dialect en verzorgt publicaties, organiseert het Grooët Gímmers Dikteej, beheert de uitgebreide woordenschat.

Foto’s
verzamelt en beschrijft foto’s. De collectie wordt gerubriceerd en gedigitaliseerd.

Genealogie
ondersteunt stamboomonderzoek en maakt daarvoor diverse collecties voor onderzoekers toegankelijk.

Heemkamer Technisch Beheer
doet het onderhoud en beheert en fotografeert corporele stukken. Veel historische voorwerpen zijn op de Heemkamer tentoongesteld.

ICT-support
ondersteunt digitalisering

Monumentale graven
selecteert en beschrijft graven met een monumentale waarde in samenwerking met gemeente en parochiebestuur

Oorlog en vrede
legt aan de hand van getuigenissen en documenten vast wat in de gemeente Gemert-Bakel gebeurd is met betrekking tot oorlog en vrede.

Redactie ‘Gemerts Heem’ (Stichting Laurentius Torrentinus)
verzorgt elk kwartaal het tijdschrift ‘Gemerts Heem’ en verder de boekenreeksen: Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert; Busselkes; Gemert in Beeld.

Rondleidingen
ontvangt nieuwe leden en bezoekers en toont hen wat er allemaal op de Heemkamer te vinden is.

 Verhalentafel
organiseert enkele keren per jaar bijeenkomsten rond een bepaald thema waar een forum samen met bezoekers herinneringen ophaalt aan vroeger

Website
houd website actueel

 Wie contact zoekt met of informatie wenst over een werkgroep kan bellen naar 0492-363017.