Bestuurssamenstelling

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Heemkamer, bespreekt de gang van zaken en neemt initiatieven tot nieuwe activiteiten. Vaste bestuurstaken zijn verdeeld over individuele bestuursleden en bestuurscommissies. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

Op de foto: zittend van links naar rechts Toon Verhagen (secretaris), Leo Holleman (voorzitter), René Cuijpers (penningmeester), Jan van de Crommenacker (vice-voorzitter). Staande van links naar rechts Gerrie Verhoeff, Niels van den Eijnde, Mieke Vos, Susan Fransen, Ad Hellings, Paul Verhees.

 

Leo Holleman
voorzitter bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid dagelijks bestuur
stelt agenda op voor bestuursvergaderingen
lid werkgroep Cultuurhistorisch Overleg (CHO)
neemt deel aan bestuurlijk overleg met de gemeente
neemt deel aan ambtelijk overleg met de gemeente
lid overlegcommissie Gemeentearchief
lid werkgroep museum
representatieve taken
vertegenwoordigt heemkundekring in diverse overlegsituaties

Margriet van Puffelen
secretaris bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid dagelijks bestuur
stelt agenda op voor bestuursvergaderingen
redactie heemberichten
lid bestuurlijk overleg (incidenteel)

René Cuijpers
penningmeester bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
financiele administratie heemkundekring en Stichting Laurentius Torrentinus
lid dagelijks bestuur
ledenadministratie
contactpersoon drukkerij Weemen
beheer sleutels/sleuteladministratie
neemt deel aan bestuurlijk overleg met de gemeente
neemt deel aan bestuurlijk overleg heemkundekringen Gemert-Bakel
boekenverkoop/verzending boeken/contactpersoon Bruna/Cigo/VVV
coördinator fondsenwerving

Jan van den Crommenacker
vice-voorzitter bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid dagelijks bestuur
lid werkgroep heemkamer (notulist)
lid werkgroep museum
lid werkgroep verhalentafel
lid werkgroep ICT heemkundekring
archivering IT-bestanden veilig stellen voor toekomst

Ad Hellings
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
voorbereiden jaarmarkt/coördinator Gimmert Mert
lid werkgroep verhalentafel

Mieke Vos
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid werkgroep activiteiten- en jaarprogramma
lid werkgroep museum
lid werkgroep educatie
jongerenprojecten (ism andere verenigingen)
archivering IT-bestanden veilig stellen voor toekomst
verzorgen van grafische zaken, zoals flyers, uitnodigingen e.d.

Niels van den Eijnde
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid werkgroep educatie

Susan Fransen
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid werkgroep educatie
lid werkgroep ICT
lid werkgroep verhalentafel
lid werkgroep activiteiten- en jaarprogramma
lid werkgroep website

Paul Verhees
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
verzorgt public relations (persberichten, contact media),
lid werkgroep website (webmaster)
lid werkgroep museum
lid werkgroep verhalentafel
contactpersoon Brabants Heem Regio Peelland

Gerrie Verhoeff
lid bestuur heemkundekring De Kommanderij Gemert
lid overlegcommissie Gemeentearchief
stelt werkroosters op
stelt dienstroosters Gemeentearchief op
medeorganisator vrijwilligersuitje (met Gemeentearchief)
voorzitter werkgroep Heemkamerbeheer
beheer corporele stukken
reserveert Heemkamer
onderhoudt Heemkamer (poetsen e.d.)
doet boodschappen voor Heemkamer
verwerkt post
is contactpersoon vrijwilligers
is coördinator, gastvrouw Heemavonden
is gastvrouw Heemkamer algemeen
doet registratie nieuwe aanwinsten
verzorgt attentie vrijwilliger van het jaar
is 2e pashouder Rabobank
richt boekentafel Duppenzondag is, regelt broodjes en bestelt consumptiebonnen en rekent af
verzorgt attenties voor lief en leed
regelt in overleg prijzen voor Gimmerts dictee

Ereleden van heemkundekring De Kommanderij Gemert

A. Otten, Gemert – E. Roijakkers, Gemert  – W. Vos, Gemert – C. Gerrits, Gemert – J. Timmers, Gemert – F. en M. Vos, Gemert – P. van den Elsen, Gemert – H. Slits, Gemert – J. van den Elzen-van Berlo, Gemert

Overleden ereleden:

edelachtbare heer J. Phaf – eerwaarde pater Dr. E. Loffeld – edelachtbare heer A. de Bekker – H. Mandos, Waalre – W. Vos sr. – M. de Wit – D. Scheepers-van Kessel – R. Jonkers- van der Putten – P. Lathouwers, Handel – W. van den Vossenberg, Venhorst – M. Breeuwer, Gemert – T. Thelen, Gemert – R.  de Haas, Gemert