Bestuurssamenstelling

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Heemkamer, bespreekt de gang van zaken en neemt initiatieven tot nieuwe activiteiten. Vaste bestuurstaken zijn verdeeld over individuele bestuursleden en bestuurscommissies. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

Op de foto: zittend van links naar rechts Toon Verhagen (secretaris), Leo Holleman (voorzitter), René Cuijpers (penningmeester), Jan van de Crommenacker (vice-voorzitter). Staande van links naar rechts Gerrie Verhoeff, Niels van den Eijnde, Mieke Vos, Susan Fransen, Ad Hellings, Paul Verhees.

 

Bestuur
 
Leo Holleman, voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
Toon Verhagen, secretaris
 
 
 
 
 
René Cuijpers, penningmeester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan van de Crommenacker, vice-voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels van den Eijnde
 
 
 
Susan Fransen
 
 
 
 
 
Ad Hellings
 
 
 
 
 Paul Verhees
 
 
 
 
 
 
 
Gerrie Verhoeff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Vos

 
 
 
 
 

 

Bestuurscommissies
 
Lid dagelijks bestuur
Deelnemer bestuurlijk en ambtelijk overleg
Lid werkgroep cultuur historisch overleg
Lid overlegcommissie gemeentearchief
Lid projectgroep museum-in-oprichting
Representatieve taken
 
 
Lid dagelijks bestuur
Lid bestuurlijk overleg
Lid commissie activiteiten en jaarprogramma (aanspreekpunt)
Redactie Heemberichten
 
 
Lid dagelijks bestuur
Lid bestuurlijk overleg (heemkundekringen Gemert-Bakel)
Penningmeester Stichting Laurentius Torrentinus
Aanmelding leden en ledenadministratie
Contactpersoon drukkerij Weemen
Beheer sleutelplan
Verkoop boeken/contactpersoon Bruna, Cigo en VVV
Coördinator fondsenwerving
 
 
Lid dagelijks bestuur
Lid bestuurlijk overleg
Lid werkgroep heemkamer (notulist)
Lid werkgroep verhalentafel
Lid projectgroep museum-in-oprichting
Lid werkgroep ict
IT-bestanden veilig stellen (archivering)
 
 
Begeleiden educatieprogramma
 
 
Begeleiden educatieprogramma
Lid werkgroep ict
Lid commissie activiteiten en jaarprogramma
Lid werkgroep verhalentafel
Lid werkgroep website
 
 
Vertegenwoordiging Stichting Gemert Vrijstaat
Lid werkgroep verhalentafel
Voorbereiding Jaarmarkt/coördinator Gimmert Mert
 
 
Public relations en communicatie
Lid werkgroep website (webmaster)
Lid werkgroep verhalentafel
Lid projectgroep museum-in-oprichting
Contactpersoon redactie Gemerts Heem
Contactpersoon Brabants Heem regio Peelland
 
 
Lid overlegcommissie gemeentearchief (contactpersoon)
Opstellen dienstrooster gemeentearchief
Opstellen werkroosters
Gastvrouw heemkamer
Gastvrouw heemavonden
Lid werkgroep heemkamerbeheer (voorzitter)
Lid werkgroep corporele stukken
Registratie nieuwe aanwinsten
Contactpersoon vrijwilligers
Contactpersoon werkgroepen
Postverwerking
Reserveringen heemkamer
Onderhoud heemkamer
Attenties lief en leed
 
 
Lid commissie activiteiten en jaarprogramma
Lid projectgroep museum-in-oprichting
Begeleiden educatieprogramma
Jongerenprojecten (in samenwerking met andere verenigingen)
IT-bestanden veilig stellen (archivering)
Verzorgen grafische ontwerpen (flyers, uitnodigingen)
 
 

Ereleden van heemkundekring De Kommanderij Gemert

A. Otten, Gemert – E. Roijakkers, Gemert  – W. Vos, Gemert – C. Gerrits, Gemert – J. Timmers, Gemert – F. en M. Vos, Gemert – P. van den Elsen, Gemert – H. Slits, Gemert – J. van den Elzen-van Berlo, Gemert

Overleden ereleden:

edelachtbare heer J. Phaf – eerwaarde pater Dr. E. Loffeld – edelachtbare heer A. de Bekker – H. Mandos, Waalre – W. Vos sr. – M. de Wit – D. Scheepers-van Kessel – R. Jonkers- van der Putten – P. Lathouwers, Handel – W. van den Vossenberg, Venhorst – M. Breeuwer, Gemert – T. Thelen, Gemert – R.  de Haas, Gemert