Bestuurssamenstelling

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Heemkamer, bespreekt de gang van zaken en neemt initiatieven tot nieuwe activiteiten. Vaste bestuurstaken zijn verdeeld over individuele bestuursleden en bestuurscommissies. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Bestuur
Leo Holleman, voorzitter

 

 

 
Toon Verhagen, secretaris

 

 

 

 

René Cuijpers, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van de Crommenacker, tweede voorzitter

 

 

 

 

Gerrie Verhoeff

 

 

 

 

 

 

Ad Hellings

 

 

 

Mieke Vos

 

Hans Kanters

 

 

 
Susan Fransen, bestuurslid educatie

 

 

Bestuurscommissies
Lid overlegcommissie Gemeentearchief

Lid Bestuurlijk Overleg

Lid werkgroep CHO

 
Lid Dagelijks Bestuur

Lid Bestuurlijk Overleg

Activiteiten en Jaarprogramma

Redactie Heemberichten

 

Lid Bestuurlijk Overleg

Penningmeester Stichting Laurentius Torrentinus

Aanmelding en ledenadministratie

Contactpersoon drukkerij Weemen

Beheer sleutelplan

Lid Bestuurlijk overleg HKK’s Gemert – Bakel

Verkoop Boeken / Contactpersoon Bruna – VVV

Bestuursafgevaardigde redactieteam Gemerts Heem

 
Lid Dagelijks Bestuur

Lid Bestuurlijk Overleg

Lid werkgroep Heemkamer (technisch beheer)

Lid werkgroep Verhalentafel

 

Lid Overlegcommissie Gemeentearchief

Opstellen dienstrooster Gemeentearchief

Lid werkgroep Heemkamerbeheer

Contactpersoon Vrijwilligers

Postverwerking

Inventaris Heemkamer

 

Stichting Gemert Vrijstaat

Lid werkgroep Verhalentafel

Coördinator Gimmert Mert

 

Activiteiten en Jaarprogramma

 

Lid werkgroep Tweede Wereldoorlog

Contactpersoon Brabants Heem en BrabantsHeem regio 10 De Peel

Lid werkgroep Genealogie

 
Lid werkgroep ICT

Lid werkgroep Verhalentafel

Activiteiten en Jaarprogramma

Lid werkgroep Website