Vechten voor een veldje

(door Simon van Wetten)

Corrie Hafkamp was een bekend kinderboekenschrijfster. Zij groeide op in De Bilt. Haar carrière begon in de periode dat zij in Gemert woonde, dat was in de jaren ‘70. Zij schreef al langer. Haar eerste boek verscheen in 1959. Ze schreef verhalen voor tijdschriften zoals Okki en Taptoe, maar ook voor de toenmalige Gemertse weekkrant ‘De Streek’.

Het boek dat haar doorbraak betekende, speelt zich ook in Gemert af. Het gaat over het veldje ter linkerzijde van het begin van de Sportlaan, daar waar nu een nieuwe huizenrij is verrezen. Destijds was de gemeente voornemens er een parkeerplaats van te maken. De buurtbewoners wilden het veldje als speelplek voor de kinderen behouden. Het protest uit de buurt vond geen gehoor, tot in 1975 ‘Vechten voor een veldje’ uitkwam.
Het boek werd een groot succes en kreeg veel aandacht in de media. Uiteindelijk besloot de gemeente het speelveld te behouden en zelfs nu ligt het er nog steeds.
Corrie Hafkamp, toentertijd wonende in de Pastoor Gautiusstraat, besloot voor de kinderen te blijven schrijven. Eind jaren ’70 verhuisde zij naar elders. Haar naam staat ook op de omslagen van 28 delen van de beroemde Pinkeltje-serie, die zij van Dick Laan overnam. In 1982 ontving zij de literatuurprijs Vlag en Wimpel. Corrie is op 11 augustus 2020 in Apeldoorn overleden. Toen naar aanleiding van haar overlijden het idee ontstond om in het gemeentearchief te zoeken naar wat gegevens over haar Gemert-periode, dook daar zomaar het originele manuscript van ‘Vechten voor een veldje’ op.

Het originele manuscript van het Corrie Hafkamps boek ‘Vechten voor een veldje’ wordt bewaard in het gemeentearchief van Gemert-Bakel.

De omslag van het boek ‘Vechten voor een veldje’ waarmee Corrie Hafkamp doorbrak als kinderboeken schrijfster.

Voor tekst in PDF met afbeeldingen