Aanvulling Gemerts Woordenboek

W i m V o s

Al een geruime tijd geleden kreeg ik van Harry Slits een aantal aanvullingen en opmerkingen over het Gímmers in het GWB 2017, waarvoor mijn dank.
Opmerking: De lemmata ’aojtskèèje’ en ’eraojtnèèje’ zijn opgenomen vanwege de door Harry aangeleverde extra imperfecta ’skeej eraojt’ en ’neej eraojt’ van het onoverg aojtskèèje en eraojtnèèje.
Harry ontdekte ook een spelfout in het lemma gaow in het GWB 2027 waar in een voorbeeldzin waòr stond i.p.v. waor. Ook voor dit artikel wederom een woord van dank aan Harry voor zijn uiterst nauwkeurige, zeer tijdrovende correctie van dit artikel.

Gímmers – Nederlands

ánhaole

ww I. overg (vormen, zie haole/ haale, h. ángeháld):

  1. onoverg : uithalen, uitwijken naar links

met een voertuig voor het rechts afslaan (of andersom).

Ik moes iejt ánhaole vùr ik kós afslon.

aojtskèèje

ww onoverg (1skèèj, 2/2m/3 skèèjt/skajt, 1m/3mskèèje,

1/3 skeej/, 2/2mskeejt/, 1m/3m skeeje/ skèèjde/skajde

aojt, is aojtgeskeeje): ophouden, uitscheiden, eindigen.

Haj skeej ’r aojt.

bliejve 1

ww onoverg (1bliejf, 2/2m bliet, 3blie, 1m/3mbliejve,

1/3blíf, 2/2mbleeft/blíft, 1m/3mblívve, is geblívve): blijven.

Erin bliejve: eraan doodgaan, sterven. Haj is ’r

in geblívve.

doen 1

ww (1doew, 2/2mdoet, 3duu, 1/3dí(n), 2/2mdít,

1m/3mdín, h. gedon) I. overg ww: 14. ’t ’r goewd van

doen: rijk genoeg zijn om uitgaven te doen. Hullie

doen ’t ’r goewd van.

 dormí

voornaamw bw: daarmee. Zaj wít veul, már dormí

is nòg nie gezíd dè ze aald gelejk hé.

eraojtnèèje

ww onoverg (1nèèj, 2/2m/3 nèèjt, 1m/3m nèèje, 1/3neej/

nèèjde, 2/2mneejt/nèèjde, 1m/3mneeje/nèèjde ’raojt,

is ’raojtgenèèjd): ’m smeren, vluchten, hard weglopen.

gaow

  1. bw -er, -st: gauw. Èn zo gaow as (zodra)’t hèrfst

waor mí z’n alle de Hoewf in um íkkels èn buujkenùtjes

te zuujke en kestánjes; dor mákte we dan

’ne rozzekrans van.

graas

v ev/geen mv: garage. Haj hí ’n nééj haojs gekaocht

èn zét ’r zèèlf ’n graas baj, òf haj lùt ’r aën baj

zétte, dè weet ik nie krèk.

kummelek

bn -er, -st: 4. armoedig. Wan kummelek beston!

mögge

ww (1/3mög, 2/2mmöt, 2/2mmödde? (:mag jij/mogen

jullie), 1m/3mmögge, 1/3mòg, 2/2mmaogt, 1m/3mmönde,

  1. gemögge): mogen. I. overg/onoverg 1. mogen,

vrijheid, verlof hebben om iets doen. [Opm: naast

de vragende vorm mög , bv in Mög ik dè éfkes?

hoort men soms de verkorte vormen mö’k en

mèù’k].

nírk

m ev/geen mv: 3. speeksel dat zich in een blaasinstument

verzamelt.

plóffe

ww (-t, -te, h. geplóft): 1. vallen met een dof geluid.

Haj plófte in ’ne stoewl, zo moej waor ie. 2. bepalen

wie hem moet zijn bij een spel met meerdere

personen; drie personen leggen elk een hand

met de rug naar boven op elkaar en bewegen die

drie keer naar beneden onder de uitroep aën,

twaë driej, plòf, en leggen bij plóf hun hand op

hun bovenbeen met de handpalm naar boven of

naar beneden; degene die afwijkt van de andere

twee hoeft hem niet te zijn; de andere twee plóffe

opnieuw met een vierde die mee wil spelen, enz.

Als niemand afwijkt wordt opnieuw geplóft. Als er

twee overblijven doet een derde buiten mededinging

mee om te bepalen wie hem moet zijn.

weete

ww overg (1weet, 2/2m/3wít, 1m/3mweete, 1/3wis,

2/2mweest, 1m/3mwisse, h. geweete): weten. [Opm:

naast de vragende vorm weet, bv in Weet ik veul?

hoort men soms de verkorte vorm Dè wee ’k nie

krèk].

wèèrm

bn wèrmer, wèrmst: warm. Ze zitten ’r wèèrm baj:

ze kannen ’t hèndeg betaole: ze zijn rijk, zitten er

warm(pjes) bij.

witjes

bw van hoedanigheid: witjes, wit, bleek. Wa kiekte

tòch witjes, jónge.

zégge

ww overg (1zég, 2/2mzéégt, 3zí, 1m/3mzégge, 1/3zín,

2/2mzít,1m/3m zín(ne), h. gezíd): zeggen. [Opm: naast

de vragende vorm zég bv, in Wa zég ik? hoort men

soms de verkorte vorm Wa zéé ’k?]. Haj ’s nie zo

slim, wa zéé ’k, haj is zo stóm as ’t áchteránd van

’n vèèrke!

zén(g)2

koppelww (vormen, zie zén(g)1): zijn. (Bij het bepalen

wie hem moet zijn bij een spel): Niezéns: Ik

ben hem niet! (Wie als laatste roept is de klos en

moet hem zijn; vermoedelijk bij kinderspelen uit

de vijftiger jaren).

zitte

ww onoverg (1/2/2m/3zit, 1m/3mzitte, 1/2/2m/3/zaot/zaat,

1m/3mzaote, h. gezaëte): 13. erán zitte: zich (financieel)

kunnen veroorloven. Dè zit ’r baj óns nie an/

-már krèk án: wij kunnen ons dat niet/ nauwelijks

(financieel) veroorloven.

 

Nederlands – Gímmers

armoedig: kaal, kaol, kummelek

bepalen wie hem moet zijn ( bij een spel):

plóffe, (zie zén(g) 2 )

bleek (ongezond): blaëk, kwèps, pips, wit, witjes

daarmee: dormí

doodgaan: (zie afpikke), (zie bliejve1), dooëdgon,

doudgon, hímmele, kepòtgon (van dieren, mensen)

garage: graas

rijk genoeg zijn om uitgaven te doen: doen (’t ’r

goewd van-)

rijk zijn: (zie wèèrm)

speeksel (in blaasinstrument): nírk 3

uithalen (met een voertuig): ánhaole II

uitwijken (met een voertuig): ánhaole II

vallen (met een dof geluid): plóffe

veroorloven (zich financieel kunnen -): zitte

(erán-)

zodra: (zie gaow II)

Voor tekst in PDF met afbeeldingen.