GH 2022-2 Aanvulling Gemerts Woordenboek

Wim Vos

Bij opruiming van een aantal ongedateerde aantekeningen vond ik nog een aantal woorden die ontbraken in het GWB 2017. Ik denk dat de meeste van Jo van den Elzen-van Berlo zijn. Zoals gebruikelijk in Gemerts Heem zijn de nieuwe lemmata in dezelfde vorm gegoten als de lemmata in het Gemerts Woordenboek 2017 t.b.v. een gemakkelijke digitalisering later. Hier wederom een woord van dank aan Harry Slits voor zijn uiterst nauwkeurige, maar ook zeer tijdrovende correctie van dit artikel en voor een aanvulling.

Gímmers – Nederlands

allejízzes

bw: allemachtig. As ge iemes allejízzes hárd tígge

z’n kónt skupt, dan vuult ie’t.

aojterínhaole

ww overg (vormen, zie haole/ haale, h. aojteríngeháld):

uiteenhalen. Wan ròtzooj èn naw moet ik ’t

aojterín zien te haole.

dónderjaoge

ww onoverg (h. gedónderjaogd): herrie maken.

Wa laoge ze wír te dónderjaoge, we kózze mekaor

nie íns verston.

froewzel

m ev/mv -s verkl -ke: randje (gerimpeld) aan een

kledingstuk.

froewzele

ww overg (-t, -de, h. gefroewzeld): aanrimpelen

(naaistersterm). Ik wil ’n stuk án die jepón zétte,

dus ik zal moete froewzele.

kaër

m ev/mv kírre(s): Alle kírres (:altijd) as ie veul

gezoopen hé, lùpt ie óvveral teege. ’t Moet ’r evél

’ne kaër van kòmme: het zal er later toch een

keer van moeten komen.

kerázzie

v ev/geen mv: durf, geestdrift, moed. [Opm: <Fr.

courage]. Haj hé kerázzie zat vùr dè gevaorlek

wèèrk. Án kerázzie kömt ie nie tekòrt.

pèùjtweer (pèùtweer):

o ev/geen mv: zwaar regenweer. Mí dè pèùjtweer/

pèùtweer worde zééjknat óp de fiets.

pratte

ww onoverg (uitsl infin): 4. sudderen, zacht pruttelend

koken. ’t Aëte stí már wa te pratte, want

de káchel braandt nie dùr. 5. druilen, zachtjes

regenen. Wan weer vendaog; d’n állengen dág

stíg ’t már wa te pratte.

sechrientje

o ev/mv -s verkl: zoetje, sacharinetablet. Weelde

’n sechrientje òf saoker in oewen teej?

tíggenán

bw van plaats: tegenaan. ’t Góng ’r hárd tíggenán.

wíwer

m ev/mv -s: weduwnaar. (Cynische opmerking van

een voorbijganger aan een schaars verlicht huis:)

Dor lí zeeker ’ne wíwer óp stèèrve: er woont zeker

een eenzaam iemand.

zwiemele

ww onoverg (-t, -de, h. gezwiemeld): (v.e. mens,

eend:) (waggelend) lopen. Haj waor zo zat dè ge

’m zaogt zwiemele.

Nederlands -Gímmers

aanrimpelen: froewzele

allemachig: allejízzes

altijd: aald, aaltejd, alzelaëve, (zie kaër), steeds,

steevaast

druilen: pratte 5

durf: dèùrf, kerázzie, moewd

geestdrift: affensossie, kerázzie

herrie maken: dómmieneere, dónderjaoge, limmeneere

koken (zacht pruttelend): pratte 4

later: ( zie kaër)

lopen (waggelend -): maanzele, zwiemele

moed: dèùrf, kerázzie, moewd

randje (gerimpeld, aan kledingstuk): froewzel

regenen (zachtjes): pratte 5

regenweer (zwaar -): pèùjtweer, pèùtweer

sacharinetablet: sechrientje

sudderen: pratte 4, zoelie-je

tegenaan: tíggenán

uiteenhalen: aojterínhaale, aojterínhaole

waggelend lopen: maanzele, zwiemele

zoetje: sechrientje

Voor tekst met PDF met afbeeldingen