GH 2022-1 KAPITTELSTOKJES  Perron Keulen-Den Bosch

(door Ad Otten)

De hoek van de Nieuwstraat en de Ruijschenberghstraat, waar nu restaurant Lekker Bijzonder is gevestigd, heeft een rijke historie. In of kort na 1564 woonde hier Peter van Amstel, meesterglasmaker en getrouwd met jonkvrouw Sophia, bastaarddochter van commandeur Hendrik van Einatten. In Gemert vervult Van Amstel de functies van schepen, armmeester en borgemeester. Zijn kinderen en kleinkinderen brengen het beroep van glasmaker naar verschillende plaatsen in Brabant. Ruim honderd jaar blijven Van Amstels er wonen. En in 1618 wordt hier ook Jan van Amstel geboren, de bekende ‘zeeheld’ die als zeekapitein en ook enkele keren als vice-admiraal functioneert onder De Ruyter en Tromp. In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt zijn geboortehuis een drukbeklante herberg onder de naam De Gulden Cop en een eeuw later blijkt die herbergnaam gewijzigd in die van Keulse Kar. Daar ter plaatse stopt de postkoets van Keulen naar ’s-Hertogenbosch en omgekeerd. Het huidige terras van Lekker Bijzonder is in die tijden dus het Perron Keulen-Den Bosch. Waar nu op de hoek van Nieuwstraat en Ruijschenberghstraat restaurant Lekker Bijzonder is gevestigd, stopte in de achttiende eeuw de postkoets van Keulen naar ’s-Hertogenbosch en omgekeerd. (Foto Paul Verhees)

Voor tekst in PDF met afbeeldingen