GH-2021-01 Van Haenle tot Handel Achthonderd jaar dorpsgeschiedenis

S i m o n va n We t t e n

Wanneer de Duitse Orde zich een jaar éérder in het gehuchtje ten noorden van Gemert had gevestigd, dan zouden de feestelijkheden rondom het achthonderdjarig bestaan ongestoord en corona-onwetend hebben plaatsgevonden. Maar nee, de Duitse ridders hebben gewacht tot het jaar 1220 vooraleer zij naar hier kwamen. En dus zijn het afgelopen jaar vrijwel alle geplande activiteiten afgelast. Toch, het boek “Van Haenle tot Handel” is klaar en gepresenteerd. Het kloeke werk opent met een gedegen historische verhandeling, geschreven door gastauteur Jan Timmers. Daarna volgt een uitgebreide nostalgische wandeling door het dorp en de omgeving. Het verenigingsleven – toch duidelijk de fundering onder de dorpsgemeenschap – komt uitgebreid aan bod. Ook het onderwijs krijgt veel aandacht, met name in de vorm van oude foto’s va lerarenteams en klassenfoto’s. Bij die klassenfoto’s is wat mij betreft ook nog een klasse-foto, want daarop staat mijn grootvader als twaalfjarige jongen het intellect uit te stralen dat ie tevoren in de klas heeft opgedaan. Dat althans meen ik waar te nemen.

Een gouden greep is de ruimhartige plaats die in het boek wordt geboden aan de bewoners van Handel-nu. Daarmee hebben de auteurs Piet Hubers, Arnoud Martens en José van der Aa- Vogels in de roos geschoten en het boek een dubbele waarde meegegeven; er valt veel te lezen, maar het is ook een kijkboek en een naslagwerk. De bewoners van Handel-Zuid, Handel-Noord, de Mariawijk, de Heerevelden, de Peel, de Wolfsbosch, de Keskesdijk en de Verreheide worden in beeld gebracht. Over tientallen, zo niet honderden jaren kijken zij als de Handelnaren van het jaar 2020 hun navolgers nog steeds recht in de ogen.

Het indrukwekkendste moment tijdens de presentatie was de overhandiging van het eerste exemplaar. Greetje Lathouwers, de weduwe van Peter, nam het boek in ontvangst. Ik citeer uit het voorwoord van de auteurs: “Groot was de verslagenheid toen Peter Lathouwers in 2019 plotseling overleed. Nog maar amper een week daarvoor poseerde hij samen met een groep buurtgenoten van Handel-Noord voor de foto.” Ja, Peter, kenner van de Handelse geschiedenis, publiceerde al eerder artikelen en boeken over Handel en was van meet af aan betrokken bij de voorbereidingen van “Van Haenle tot Handel”. Hij had dit moeten meemaken en hij zou supertrots zijn geweest op het resultaat.

“Een dorp dankzij breuken,” zo luidt de titel van een paragraaf in hoofdstuk 1. En dat is natuurlijk ook zo. Net zo goed als dat het hoogteprofiel van Handel niet zou misstaan in een vooruitblik op een bergetappe in de Tour de France – kijk maar eens op bladzijde 11 in het boek. Mij persoonlijk doet de verhandeling over de Mariaboom veel plezier. Als het over die ineengevlochten vier grove dennen gaat, dan hoor ik mijn vader weer vertellen over hoe de Gemertse jeugd in de jaren ’30, na in het Luxortheater ademloos de film Tarzan te hebben aanschouwd, massaal naar de Handelse bossen toog om juist in die boom touwen op te hangen en à la Tarzan, inclusief diens oerkreet, van tak naar tak te zwieren.

Over precies twee eeuwen wordt Handel de ware millennial. Dat duizendjarig bestaan zal me een feest geven! En er zal dan ongetwijfeld opnieuw en veel gebladerd worden in de antiquarische exemplaren van dit boek. Dat moet voor alle betrokkenen bij de totstandkoming een fijn idee zijn. Op die wijze delen zij over tweehonderd jaar toch mee in de feestvreugde…
“Van Haenle tot Handel”, met een oplage van (uiteraard) 800 exemplaren is (uiteraard) uitverkocht. Een tweede druk wordt overwogen.

Voor tekst in PDF met afbeeldingen