GH-2021-01 Kiek Naw: Verandering van spijs

Pa u l  Ve r h e e s  ( t e k s t  e n  f o t o )

Ouderen onder ons kunnen in 1961 nog getuige zijn geweest van de bouw van de refter aan het Gemertse kasteel. Deze eetzaal voor de Paters van de Heilige Geest was feitelijk nog een ‘jong’ gebouw op het eeuwenoude kasteelcomplex. Bijna zestig jaar vulde de refter een deel van de gevelzijde aan het Ridderplein. Er was een poging gedaan om het qua vorm in te passen tussen het kasteel en de jezuïetenbouw. Maar het was geen monument. Historisch was de refter niet van groot belang. Dat gold ook voor wat er eerst stond. In het boek Commanderij Gemert – beeldend verleden dat de heemkundekring in 1990 uitgaf, staat op pagina 119 een foto die toont hoe die plek er omstreeks 1910 heeft uitgezien. Ik weet niet of de refter er nog staat als dit nummer van Gemerts Heem verschijnt. Maar sloop vind ik geen verlies, als we daardoor straks het kasteelcomplex kunnen bekijken vanaf het Ridderplein. Het kan bijdragen aan een betere beleving van onze historie. Verandering van spijs doet eten, om in termen van de refter te blijven. En voor de herinnering maakte ik deze foto.

Voor tekst in PDF met afbeeldingen