Tiddens, Willem (1892 - 1937)

huisarts te Gemert en Helmond

willem tiddens

 

Willem Tiddens werd in Arnhem geboren op 27 januari 1892 als Wilhelmus Jacobus Josephus Harmannus Tiddens, zoon van Harmannus Tiddo Jacob Tiddens en Regina Albertina Anna Mathijsen. Hij vestigde zich in 1921 als huisarts in Gemert waar hij al spoedig een drukke praktijk had. Op 24 februari 1930 verwisselde hij de praktijk in Gemert voor een stadspraktijk in Helmond aan de Kromme Steenweg nummer 19.

Willem trouwde op 20 februari 1922 in Tilburg met Elisabeth Anna Maria Catharina Eleonora van Breda, dochter van Augustinus Johannes van Breda en Catharina Maria Hamers. Hun zoon Harmannus werd een jaar later in Gemert geboren, zie voor een verdere beschrijving in de rubriek personen onder Harmannus Tiddens (1923-2002).

Willem Tiddens vestigde zich in december 1921 in Gemert en vond een kosthuis bij P.A. van Berkel, Kerkstraat B.300 (Hotel De Kroon). Na zijn huwelijk ging hij wonen op Nieuwstraat B.410 (in 1993 Nieuwstraat 38-40). Hij was van 01-01-1924 tot 01-04-1930 gemeentegeneesheer te Gemert en van 1922 tot 1930 voorzitter Gemertse Wit-Gele Kruis.

Op de website van Heemkundekring De Rips wordt melding gemaakt van Willem Tiddens, daar hij nauw betrokken was bij de oprichting van het doktersfonds: “Het doktersfonds De Rips” omvattende alle parochianen van de Rips, dus ook de arbeiders in dienst van de Nederlandse Heide Maatschappij hier woonachtig. Dit fonds geeft de leden met hun gezinsleden vrije doktersbehandelingen en medicijnen door dr. Tiddens te Gemert voor 50 cent per week per gezin groot en klein. Bovendien krijgen zij van dr. Tiddens vrije geneeskundige behandeling bij bevalling en 9 dagen 2x per dag een verpleegster die hier woont. Hiervoor betalen de leden bij aangifte dat in hun gezin een bevalling te verwachten is (ca 2 maanden voor de tijd) aan het fonds f 10,=. Verder gaat dit fonds niet. Bij specialistenbehandeling en verpleging in Gasthuizen kan het fonds een tegemoetkoming in de kosten toestaan.”

Willem Tiddens overleed op 6 maart 1937. Dat hij in de zeven jaar dat hij in Helmond werkzaam was, indruk had gemaakt, blijkt uit het In Memoriam. Hierin staat het volgende over hem te lezen: “Zijn gelijkmatig karakter en vriendelijke omgang, zijn degelijk onderzoek en behandeling maakten hem tot een zeer gezochte huisarts, bij fondspatiënten en particulieren. Hij was ook sociaal zeer actief. Hij was lid van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Beroep, lid en later voorzitter van de afdeling Eindhoven van de Maatschappij van Geneeskunst, voorzitter van het Rode Kruis te Helmond, commandant van de Transportcolonne, leider van de Bloedtransfusiedienst. Dat hij zeer verdienstelijk was moge blijken uit dat hij, na slechts enkele jaren actief geweest te zijn, gewaardeerd werd met het Gouden Kruis van Verdienste.”

Zijn weduwe vertrok met twee kinderen op 26 april 1937 naar Tilburg, naar de Nieuwe Bosscheweg 102.

De moeder van Wim en Piet Vos, Johanna Baggermans, geb. 25 juni 1886 te Gemert, was dienstmeid bij het gezin Tiddens, zowel te Gemert als te Helmond. Piet Vos heeft tijdens de vierde Gímmerse Verhaolemiddeg hierover nog een prachtig verhaal verteld.

P.v.d.E.

Bronnen:

http://www.blikkenemmer.nl/upload/nieuwsbrief%20heemkunde%20rips%2018062010.pdf

Het onderling Doktersfonds in de Rips tot 1940. Citaat uit het boek: Rips 1880-1940 door W.T.vd.Berg en P.A.D. Schöer, pagina 70.

N.T.v.G..81.II.15 d.d. 10 april 1937 pag. 1596-1597 (met foto).

Zijn vader Hermannus Tiddo Jacob Tiddens was op 3 juli 1862 in Groningen geboren als zoon van Jacob Tiddens en Geertruida Maria Kempen. Hij trouwde op 23-10-1889 te Tilburg met Regina Albertina Anna Mathijsen, geboren te Tilburg op 15 januari 1864 als dochter van Willem Hendrik Mathijsen en Josephina Wilhelmina Petronella van Gils. Als Willem in 1937 overlijdt, blijkt zijn moeder in ’s Gravenhage te wonen.

Willem en Elisabeth kregen naast hun zoon nog een dochter: Augusta Catharina Elisa Eleonora Maria Tiddens, geboren te Gemert 13-03-1926.