Torrentinus, Antonius (ca. 1530 – 1596)

letterkundige en rector

Antonius Torrentinus, in feite genaamd Antonius van der Beeke, ook wel Antonius Gemertanus genoemd, geboren te Gemert, was rector van de Latijnse scholen te ’s Hertogenbosch en daarna te Utrecht, waar hij in 1596 overleed. Hij stierf volgens een andere bron in ‘s-Hertogenbosch en hij zou in de Sint Jan zijn begraven. Zijn zuster, die zich Elisabeth Torrentina noemde, trouwde met een van de lekenleraren van het Fraterhuis te Utrecht en stierf in december 1576.

Antonius Torrentinus heeft een aantal Latijnse dichtstukken uitgegeven en behoorde in de 16de eeuw tot één van de bekendere Nederlandse letterkundigen. Het meest bekende werk van hem is de Latijnse dichtkunst van Despauterius in Latijnse dichtmaat, uitgegeven in 1573. Johannes Despauterius (Ninove, rond 1480 – Komen (Frankrijk), 1520) was een vooraanstaand en zeer bekend Vlaams humanist.

De Torrentinusstraat in Gemert is naar hem vernoemd en niet, zoals velen menen, naar Laurentius Torrentinus, de beroemde Gemertse boekdrukker van Toscana.

Bronnen:
A. van Gils, Katholiek Meyer. Memorieboek, blz. 321.
Joannes Franciscus Foppens, Bibliotheca Belgica, sive: Virorum in Belgio vita, scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura, Bruxellis, 1739, pag. 77.