Brouwers, Joseph (ca 1555 – 1628)

pastoor en stichter van studiebeurzen

 

Joseph Brouwers werd geboren te Gemert en overleed te Oss op 23 juni 1623. Hij was een zoon van Dirk Joseph Brouwers en zijn eerste vrouw Mariken. Zijn vader hertrouwde met Jenneken Janssen, overleden te Oss na 17 juli 1628.

Joseph Brouwers was pastoor van de Sint Pieter te ’s Hertogenbosch vanaf 1585, pastoor/rector te Boekel vanaf 1593 en hij werd pastoor te Oss in 1600, toen aldaar twee pastoors, Cornelis van Wickevoort en Jan Stricq, in 1599, binnen drie maanden, aan de pest gestorven waren.

Pastoor Brouwers vond zijn parochie te Oss in desolate toestand. Volgens een schepenbrief van 1599 waren in enkele maanden ‘vele honderden’ te Oss aan de pest bezweken. Deze sterfte en het aanhoudende verkeer van legertroepen hadden veroorzaakt, dat vele landerijen braak lagen. De kerk had gediend tot verschansing en de pastorie was zonder inkomsten. Joseph Brouwers wist dit te verbeteren, herstelde de kerk en verfraaide ze met een schilderstuk voor het hoogaltaar van de Bossche schilder Hans van Oirt.

In zijn testament (20 juni 1623) stichtte hij drie studiebeurzen van 300 gulden voor drie behoeftige studenten uit Oss, welke beurzen voor zowel geestelijke als wereldlijke studies beschikbaar waren. Aan de pastoor en de presidentschepen van Oss was het recht voorbehouden om de beurzen toe te wijzen. De begunstigde moest in ruil voor zijn beurs dagelijks de H. Mis bijwonen en psalm 130, de profundis, voor de stichter bidden. Daarnaast vermaakte Joseph Brouwers aan de drie parochies, die hij als pastoor bediend had, ieder 50 Caroli guldens.

 P.v.d.E.

Bronnen:

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu08_01/molh003nieu08_01_0331.php
A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen III, 307.
Schutjes, Gesch. Bisd. ’s Hert. (’s Hert. 1870-76) II, 256; III, 290; IV, 340; V, 447.

Uit de schepenprotocollen van Helmond:
3822-173 DERICK JAN SIJMONS heeft uit kracht van vernaderinge overgegeven aan heer en mr. JOSEPH BROUWERS, pastoor te Oss, een huis te Helmond opt Hoocheynde achter de Ameyde neven erf. Gerardt Gijsberts en erf. Franck Marcelis en Jan Reynders van de Velde en van erf. Gerardt van Nuenen tot voor op de gemeynstraet. Verder nog- uit kracht van transactie- drie erfpachten (verkregen van Matheus Art Vesters – Helmond schepenbrief 18 jan. 1611, van jonker Eustaes van Gerwen, en van Lenart Fransen). Get.: WF/AW 29 aug. 1612, 1611/1614