GH-2023-1-Aanvulling Gemerts Woordenboek

Voor opmaak in pdf: klik hier

W i m Vo s

Aanvulling Gemerts Woordenboek

In 2021 heb ik het bekende sprookje ‘Hans en Grietje’ van de Gebroeders Grimm (in de vertaling van Nico Rost in Deel I van Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen) vertaald in het Gímmers, waarbij ik me enigszins heb laten beïnvloeden door een Brabantse versie. Ik deed dat om ontbrekende woorden in mijn Gemerts Woordenboek van 2017 te achterhalen. Bij het zoeken naar de woordenschat voor dat woordenboek ontdekte ik dat mijn talrijke zegslieden vooral zeer afwijkende woorden aandroegen, waarvan ze dachten dat ik die niet zou hebben in mijn verzameling. Bovendien wist ik dat ik om gezinstaal of ideolect te voorkomen, woorden moest vermijden die alleen mijn familie en ik kenden. Sprookjes hebben het voordeel dat ze in eenvoudige volkstaal overgeleverd worden (en later opgeschreven). De kans is dus groot dat je ook eenvoudige woorden tegenkomt die ook in het Gemerts dialect voorkomen en dus ook thuishoren in een Gemerts Woordenboek. Hieronder de resultaten voor Hans èn Grietje. De voorbeeldzinnen bij de woorden zijn zo algemeen mogelijk gehouden en niet noodzakelijk letterlijk uit het sprookje. De resultaten vanuit andere sprookjes volgen nog.

Mijn dank aan Harry Slits voor zijn medewerking.

flikker 3

v ev/geen mv: lor, zier. Gín flikker: niets. Haj duu

d’n állengen dág gín flikker: hij doet de hele dag

geen lor. Gaj wít ok gín aën flikker: jij weet ook

helemaal niets.

fóntejn

m ev/mv -e: verkl -tje: 1. (imkerij:) voederbak. 2.

fontein. ’t Wátter in ’t fóntejntje waor nòg kaaw.

gisterenaovend

bw van tijd: gisteravond. Die stèèm klónk haël

anders as gisterenaovend.

gisteremèèrge

bw van tijd: gistermorgen. Gisteremèèrge héb ik

’m nòg gezien.

kiepevlís

o ev/geen mv: kippenvlees. Ze aëte dik kiepevlís:

ze eten vaak kippenvlees.

klapkougum

m ev/geen mv: klapkauwgum. De vloewr zaot vól

mí klapkougum geplèkt.

kwattareep

v ev/mv -e: chocoladereep. Van de Éngelse sóldaote

kríg oew meekírres kwattareepe: van de Engelse

soldaten kregen we soms chocoladerepen.

lòllie

m ev/mv -s verkl -ke: lolly. De joong zaoten allemol

án ’ne lòllie te lèkke: de kinderen zaten

allemaal aan een lolly te likken.

ónderdeur

v ev/mv -dùrre verkl -dùrke: benedenste gedeelte

van een deur die in twee gedeelten is verdeeld,

vooral in oude boerenwoningen. Háns, ’t bruurke

van Grietjes, mákte de ónderdeur oopen èn sloop

no baojte.

ónderdùr

bw van plaats: onderdoor. D’n draod hóng te líg

èn haj kós ’r nie ónderdùr. Ook fig. Haj góng ’r án

ónderdùr.

ópkòmme

ww onoverg (vormen, zie kòmme, is ópgekòmme):

opkomen (van de zon, maan). De zoon kömt

al vruug óp. As daolek de maon ópkömt, dan zal

oew de wég wél trugvinge.

slaop

m ev/geen mv verkl slùpke. Èn toew viejle ze wír

in slaop.

snoeppepiejr o ev geen stofn: snoeppapier. De

gerdejne van ’t heuske van de héks waore van

snoeppepiejr.

taojt

v ev/mv -e verkl -je: 1. (mod.) tuit van de koffiepot,

theepot. 2. tuit, de spits toelopende punt

van een traan. Grietje skrùwde traone mí taojte.

toovere

ww (-t, -de, h. getooverd): 1. onoverg.: toveren,

heksen. Ge vraogt nògal wa, ik kan nie toovere.

  1. overg.: Ze tooverde vanalles baj-ín.

tooverdrank

m ev/mv -e verkl -drènkske: toverdrank. Dan kan

ik mee-imbesant m’n tooverdranke vèrregmaoke,

zí de héks.

traon

v ev/mv -e verkl trántje: traan Traone mí taojte

skrùwe: tranen met tuiten huilen.

trugvinge (-vénge, -vinde)

ww overg (vormen, zie vinge, h.truggevónge/-gevónde:

terugvinden. As daolek de maon ópkömt,

dan zal oew de wég wél trugvénge.

vinge (vénge, vinde)

3.’róp vinge: bedenken. Ik ving/véng/vind ’r wél

iejt óp: ik bedenk er wel iets op.

Nederlands – Gímmers

bedenken: (zie vinge 3)

chocoladereep: kwattareep

fontein: fóntejn 2

gisteravond: gisterenaovend

gistermorgen: gisteremèèrge

heksen: hékse, toovere

kippenvlees: kiepevlís

klapkauwgum: klapkougum

lolly: lòllie

lor: (zie flikker 3)

niets (helemaal -): (zie flikker 3)

onderdeur: ónderdeur

onderdoor: ónderdùr

opkomen (zon, maan): ópkòmme

snoeppapier: snoeppepiejr

toveren: hékse, toovere

tuit v.e. koffie-/theepot/traan: taojt

zier: (zie flikker 3)

 

GH-2023-1-41-42-Aanvulling-Gemerts-Woordenboek.pdf