GH-2019-01 Kapittelstokje – Omissie en nog een drukfout

Kapittelstokje
Omissie van accentonderstrepingen en nog een drukfout

(Wim Vos)

In Gemerts Heem, 2018, nr. 4, p.34-35.

I. In het artikel ‘Aanvulling op het Gemerts Woordenboek 2017’ door Wim Vos met woorden van Martien van den Boom zijn helaas op vier plaatsen de accentonderstrepingen weggevallen in de vetgedrukte lemmatitels:

 (zie hiervoor de pdf)

De onderstrepingen geven aan dat de desbetreffende lettergreep beklemtoond dient te worden en niet, zoals meestal, de eerste lettergreep van het woord. (Beklemtoonde eerste lettergrepen zijn niet onderstreept in het Gemerts Woordenboek omdat de klemtoon meestal op de eerste lettergreep valt in het Gímmers (en in het Nederlands).
De onderstreepte lettergrepen in lemmatitels zijn dus bij uitzondering beklemtoond.

 

II. Op p. 35 staat kléén 1.
Dat moet zijn: kléén1.

2019-01-Kapittelstokje-Omissie-en-nog-een-drukfout.pdf