GH- 2018 04 Naam Nederland vervangen door Nederduitsland

Ad Otten

Telkens blijkt weer hoe moeilijk het is om iets uit te leggen over Gemert als Vrije soevereine rijksheerlijkheid van de Duitse Orde. Gemert is dan meteen voor bijna iedereen ‘Duits’ en niks anders dan ‘Duits’. Het gegeven dat Duits, Diets, Deutsch of Dutch van oorsprong allemaal hetzelfde is, noch de stelling dat je voor enig begrip uit vroeger tijd jezelf moet verplaatsen naar die andere tijd, zal daar enige verandering in kunnen brengen. Je komt hooguit tot een “jaja dat zal allemaal wel, maar Duits is Duits en dat begint pas over de grens bij Venlo of roermond… toch?” Het enige dat zou kunnen helpen is de naam van ons land gewijzigd zien te krijgen van Nederland in Nederduitsland. Natuurlijk vindt iedereen dat een absurde gedachte, maar die naamswijziging is historisch wel prima te verantwoorden. en… zou je voor een juiste geschiedkundige beeldvorming ook niet iets over moeten hebben?

De Vrede van munster in 1648 betekende niet alleen het einde van de tachtigjarige Oorlog, maar zorgde ook voor een definitieve losmaking van ons land uit het Heilige roomse (Duitse) rijk. Vanaf die tijd mochten in de republiek der Zeven Provinciën alle ambten en overheidsdiensten officieel alleen vervuld worden door Nederduits Gereformeerden. Iedereen sprak Nederduits en iedereen ging ook naar de Nederduitse school, zeg maar de basisschool. en het zal menigeen verbazen dat tot ongeveer een eeuw geleden ‘van Duitschen bloede’, voor de oudere generatie in delen van Zuid-Nederland nog steeds betekende ‘van Nederlandschen huize’. Vandaag de dag wordt dat nauwelijks geloofd, maar het derde deel van het Woordenboek der Nederlandsche taal, dat in 1916 van de pers rolde, is daarover heel duidelijk. Bij ‘Duitsch’ staat als betekenis nummer 1: “Nederlandsch”. eCHt WAAr! en… mocht u het niet geloven: De tekst is bij dit artikeltje afgedrukt en die levert meteen ook de verklaring voor het feit dat alle Britten en trouwens alle engelssprekenden over de hele wereld ons Nederlanders nu nog steeds ‘dutch’ noemen. Wist u trouwens dat ook de in 1198 gestichte Duitse ridderorde niet in Duitsland maar alleen in ons land (te Utrecht) nog steeds bestaat?

GH-2018-04-Naam-Nederland-vervangen-door-Nederduitsland.pdf