GH- 2018 04 De Gevaarlijke Sloot

Peter van den Elsen

In 1997 kwamen wij (weer) op esdonk te wonen aan een door de ruilverkaveling aangelegde diepe sloot, zeg maar een loop. Niet wetend dat deze loop een naam heeft, hebben wij om onze kinderen te behoeden voor verdrinking, deze een onheilspellende naam gegeven: de Gevaarlijke sloot. Het was verboden om daar te spelen. recent is het Waterschap begonnen met het plaatsen van naambordjes bij de gemeentelijke waterlopen. Nu blijkt dat deze loop al decennia lang een officiële naam heeft: de Verreheiseloop. Ik herinner me dat marinus de Wit, indertijd ambtenaar bij de gemeente Gemert, alle lopen in de gemeente van een naam moest voorzien. In de naamgeving zitten wel enige inconsequenties: wanneer schrijf je de naam aan elkaar en wanneer los van elkaar? Noordelijk van esdonk ligt de mutshoekse Loop, vervolgens de Landmeerse Loop, de Verreheiseloop, de Peelse Loop, de snelle Loop, etc. meestal staat loop apart en met een hoofdletter, maar soms wordt de naam weergegeven als één woord. Bij straatnamen zien we dit probleem ook: is het esdonkse Dijk of esdonksedijk? De gemeentelijke straatnamencommissie heeft er voor gekozen om in dergelijke situaties te kiezen voor de schrijfwijze aan elkaar, want het is immers één ding of begrip. Wanneer deze regel wordt toegepast op de waterlopen, dan moet het dus worden: Landmeerseloop, Peelseloop en snelleloop. Of zijn er uitzonderingen? Bij straatnamen heb je die ook. Het is bijvoorbeeld de Oudestraat, maar bij de Oude molenweg in De mortel staat oude weer los geschreven. Is er iemand onder de lezers die hierin helderheid kan brengen?

GH-2018-04-De-Gevaarlijke-Sloot.pdf