GH-2018-02 Kiek Naw

Paul Verhees

 

De Pater kon niet meedoen

Hij overzag de zaal en moet er het zijne van gedacht hebben. Pater Gerlacus van den Elsen had in
april waarschijnlijk graag meegedaan aan het Grooët Gímmerts Dikteej. In zijn eigen museum nota
bene. Hij zal vast en zeker een brede belangstelling voor talen hebben gehad als grondlegger, eerste
rector en voornaamste leraar aan het Gymnasium St. Norbertus in Heeswijk, tegenwoordig het Gymnasium
Bernrode.
Indirect heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het Gemerts Woordenboek van Wim Vos.
Daarvoor is immers onder meer geput uit de door pater Van den Elsen ingevulde enquête-Willems.

GH-2018-02-K-I-E-K-N-A-W.pdf