GH-2018-02 Een Nonnenakker van Binderen bij het Binderseind

Jan Timmers

In de Gemertse schepenprotocollen komt een aantal vermeldingen voor van een huis met schuur en hof bij de Kieboom van Willem, de zoon van Jan van Loon, die men De Guliker noemt. Dit erf blijkt aan drie zijden begrensd te worden door een openbare weg (gemeyne straet). Een van die straten moet de Oudestraat zijn. Een andere wordt aangeduid als “die gemeynstraet daer men vaert ende gheet ter Auder straeten wart”. Een zijstraat van de Oudestraat dus. Aan de vierde zijde wordt het erf begrensd door de Nonnenakker. Zo staat het in een vermelding van 10-2-1493.
In het zelfde schepenregister staat het erf nogmaals vermeld, maar dan als vierde grensperceel het “Convents erf van Binderen”. De Nonnenakker heeft die naam dus, omdat hij eigendom was van het nonnenklooster Binderen in Helmond. In eerste instantie was het vermoeden dat het hier ging om dé Nonnenakker, een perceel dat eeuwenlang die naam droeg en gelegen was aan de Oudestraat, pal achter de plaats waar nu molen De Volksvriend staat. Die akker ligt echter niet in de buurt van hoeve de Kieboom, want die moet gezocht worden aan het Binderseind en bij Keizersbosch. Kennelijk ligt er in de buurt van het Binderseind een andere Nonnenakker.
Het erf van Willem de Guliker was aan drie zijden omgeven door een straat. Het zou dus heel goed kunnen dat het samen met de Nonnenakker langs de Oudestraat lag tussen het  Stereind en de Josephstraat, tegenover Keizersbosch. De akker was van het nonnenklooster Binderen. Zou dat misschien de oorsprong aangeven van de straatnaam Binderseind? Om dat uit te zoeken is wat meer tijd nodig.

GH-2018-02-Een-Nonnenakker-van-Binderen-bij-het-Binderseind.pdf