GH-2017-01 Uit andere tijden: Kermiswens van pastoor Poell

(gepubliceerd in het door hem geredigeerde ‘Kerkklokje’ van 5 juli 1931)

Twintigduizend gulden komt er los! Wat kunnen daar de huishoudens van bekomen! De huishoudens die ’t in den laatsten tijd zoo schriel hadden. Intusschen kwamen er op de speening der Armenhoeve maar zeven personen uit slechts twee verschillende huishoudens!
Twintigduizend gulden. En nòg meer: want dit zijn enkel de herbergspaarpotten. Als er maar geen dronkenschap in zit, geen verwatenheid, geen wellust!
Gemertsche wil. Genoegen zonder zonde: plezier zonder bijsmaak: aardigheid zonder verbittering.
En allemaal ’s-morgens naar de kerk. Laat er Onze Lieve Heer ook plezier aan hebben en Onze Lieve vrouw, de Zoete Moeder, en uw Engelbewaarder. Plezierige Kermis!

GH-2017-01-Uit-andere-tijden-Kermiswens-van-pastoor-Poell.pdf