GH-2017-01 Herenweging vóór en na de maaltijd

Ad Otten

Lau Huijbers reageerde op het artikel “Armenhoeve ook Herenhoeve” in het vorige Gemerts Heem met nog enkele curieuze gebruiken bij de jaarlijkse herenmaaltijden waar hij van 1967 tot en met de laatste maaltijd in 1976 heeft aangezeten. Alle deelnemers werden indertijd voor en na de maaltijd gewogen, zo vertelde hij, om de hoeveelheid te kunnen bepalen van alle lekkers dat er in het lichaam was opgenomen. Exclusief de kleine en grote boodschappen. Dat wel! Vermeldenswaard vond Lau zeker ook dat de jongste kapelaan na de maaltijd – dus met een volle maag – in de wei een kalf moest vangen. Toen hij in 1967 voor het eerst deelnam aan de maaltijd heeft het gezelschap hem daarmee ook willen belasten maar hij wist er zich onderuit te praten omdat hij ergens gelezen had dat die rol was weggelegd niet voor de jongste kerkmeester maar voor de jongste kapelaan. In zijn tijd als kerkmeester heeft Lau vervolgens nooit meer een kapelaan als kalfsvanger bij de Armenhoeve in de wei gezien. Kapelaan Van Spijk, de latere pastoor-deken van Schaijk, eveneens deelnemer aan de Herenmaaltijd moet ook een goede reden gehad hebben om niet de wei in te hoeven. Hij zou niet de jongste kapelaan zijn geweest, en wat de jongste betreft, die zal gemakshalve wel gewoon verstek hebben laten gaan…

 

GH-2017-01-Herenweging-vóór-en-na-de-maaltijd.pdf