GH-2016-04 Unieke munt gevonden in De Mortel

(redactie)

In Gemerts Heem 2016 nummer 2 is geschreven over vijf heel zeldzame muntvondsten , die allen vlakbij elkaar zijn aangetroffen in De Mortel. Alle vijf dateren ze uit de periode van rond 1100.
Twee Utrechtse munten, twee Keulse munten en een Luikse munt. De laatste is zelfs een unicum. Tot dusver nog nooit ergens aangetroffen. In genoemde afl evering van Gemerts Heem is echter de verkeerde illustratie gepubliceerd. Dat is de reden waarom we deze vondst hier opnieuw ter sprake brengen maar nu met de juiste afbeelding.
Het betreft een Luikse munt van bisschop Otbert uit de periode 1091-1119.

Bekijk PDF