GH-2015-03 Jan Baptist de Haan medisch doctor op ’t Hofgoed

Ad Otten

Op het dak van het Hofgoed staan twee schoorstenen. De beide schoorsteenkappen (met windwijzer) zijn onlangs vervangen door twee exact gelijkende nieuwe kappen. In de oude zowel als de nieuwe windwijzers waren de letters IBDH uitgespaard. IBDH? Wat mag dat wel betekenen? Iedereen die het zag stelde zich die vraag. We zijn in de geschiedenis van het Hofgoed gedoken en tot de volgende slotsom gekomen. De letters IBDH staan voor Jan Baptist de Haan, medisch doctor. Hij kocht in 1842 ’t Hofgoed van de enige erfgenaam van de kort tevoren overleden medisch doctor Eligius Ruys. In 1858 wordt Jan Baptist de Haan door de gemeente ook aangesteld als gemeentegeneesheer oftewel ‘armendokter’. Twee jaar later wordt hij ook gekozen als gemeenteraadslid van Gemert, maar dat blijft hij niet lang. Want al in april 1861 dient hij vanwege de voorgenomen verhuizing naar Waalwijk ontslag in als gemeenteraadslid en ook als gemeentegeneesheer. In 1865 verkoopt hij vervolgens het Hofgoed aan de Gemertse textielfabrikant Medardus Prinzen, tevens lid van Provinciale Staten van Noordbrabant.
Conclusie: De sierlijke schoorsteenkappen met de letters IBDH in de windwijzers moeten van oorsprong dateren uit het midden van de negentiende eeuw, meer specifiek uit de periode 1842-1861.

Bekijk PDF