GH-2014-04 R.K. Zondagsschool van Gemert: Leering & Kantiek

Ad Otten

Het pand Kerkstraat 34, met in de voorgevel elementen van neo-renaissance, was tot omstreeks 1920 de r.k. zondagsschool van Gemert en ook eigendom van de parochie. De onlangs keurig netjes in oude stijl aangebrachte tekst “leering & kantiek” houdt de herinnering daaraan levend. ‘Leering’ staat voor katechese en ‘kantiek’ voor zangles.
Tot 1920 kende Nederland nog geen gesubsidieerd bijzonder onderwijs. Dat betrof alleen openbaar onderwijs. Op openbare scholen werd geen katechese gegeven, daarvoor moesten de katholieke kinderen naar zondagsscholen. Hoogbejaarde Gemertenaren kennen het pand nog wel onder de naam van ’t Leeringhuis. In 1921 ging in Gemert de Komschool over van openbaar onderwijs op bijzonder (rooms-katholiek) onderwijs. De school kreeg officieel de naam “St.Jan Baptist de la Salle”, maar in de volksmond bleef het gewoon ‘Komschool’. De R.K. Zondagsschool was niet meer nodig want katechese en lofzang werd nu gewoon op de lagere school gegeven. In de loop van 1927 werd het pand door de kerk verkocht aan een particulier. In de jaren zestig van de vorige eeuw is het tot dan toe achter in het pand nog steeds gehandhaafde ‘leeringzaaltje’ (met een tongewelf en een pilaar) gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Bekijk PDF