GH-2014-04 Peelrandbreuk wordt zichtbaar

Jan Timmers

In 2014 is in de gemeente Gemert-Bakel het project Breuken Beleven uitgevoerd door verschillende organisaties, waaronder ook heemkundekring De Kommanderij Gemert. Het doel ervan is om meer bekendheid te geven aan de breuken in de ondergrond en mogelijkheden te realiseren om de breuken zichtbaar en beleefbaar te maken. Eén van de onderdelen van het project is het doen van onderzoek naar de Peelrandbreuk en de zij-breuken ervan. Dat begon met het maken van een betrouwbare kaart, waarop alle breuklijnen zijn ingetekend. Dat onderdeel van het project levert onder meer op, dat de plaats waar de hoofdbreuk (dé Peelrandbreuk) de gemeente passeert blijkbaar op een andere plaats ligt dan we altijd hebben gedacht. Een ander aspect van het onderzoek is om de breuk zelf. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat voor verschijnselen treden er allemaal bij een breuklijn op en hoe werkt dat dan precies. Het wijstverschijnsel, waarbij grondwater ter hoogte van de breuk wordt opgestuwd tot aan het oppervak, wordt verder onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat gebeurt door het graven van een onderzoekssleuf over de Peelrandbreuk. De sleuf wordt in stapjes verder uitgediept en bij elke stap worden er allerlei dingen gemeten, zoals de ouderdom van het zand. Op 13 november is het onderzoek begonnen. Op 19 december kon het publiek het onderzoek bekijken en kort daarop wordt de sleuf weer dichtgemaakt. Bijgaand een aantal foto’s waarop de Peelrandbreuk zich duidelijk aftekent in de grond.

Bekijk PDF