GH-2014-03 Mijn klasgenoten

Ad Otten

Er is een foto van de tweede klas Komschool van het schooljaar 1952/1953. De meester is Johan van de Steeg. Vijfendertig leerlingen. Achtentwintig leven er nog. Tien daarvan wonen nog (of opnieuw) in Gemert. Nu allemaal rond de 70 jaar. Jan Winkelmolen nam in 1986 het initiatief voor een reünie. In 2014 kwamen de reünisten van toen – en ook de meester – op herhaling. Maar nu nam Jan ook het initiatief tot de uitgave van een boek onder de titel ‘Mijn klasgenoten – Wá kwam ervan terèècht’. In een kleine oplage maar voor alle betrokkenen iets geweldigs. De formule? Omslag met de klassefoto. Korte inleiding en foto’s gerelateerd aan Komschool, Schoolstraat en de meesters en juffrouwen uit die goede oude tijd. Daarna wordt in alfabetische volgorde aan elke klasgenoot twee pagina’s gewijd met daarin hun levensloop, een foto uit de tijd dat ze op de Lagere School zaten, een foto als jong volwassene en een recent portret.
Duurde de inzending van ‘materiaal’ wat al te lang dan zocht Jan de klasgenoot op, om hem te interviewen. Jan regelde ook een fraaie lay-out en het resultaat is een prachtig geïllustreerd boek van 74 bladzijdes. Dierbaar voor elke klasgenoot. Hoe Jan het boek met een oplage van 65 stuks uit heeft kunnen brengen voor 15 euro is een raadsel. Het is opgenomen in de bibliotheek van de Heemkamer en het gemeentearchief. Een voorbeeld van een uitgave voor andere klassen. “Ik bèn hartstikke blèèj dè’k baj Janne in de klas heb gezeten!”

Bekijk PDF