GH-2014-01 Ons kent ons: Mensen van Gemert

Fotowerkgroep

Een nieuwe rubriek. Van de heel lang al actieve fotowerkgroep. Kort na de ingebruikname van de Heemkamer in 1981 opgestart door Dien Scheepers-van Kessel, de moeder van de Heemkamer. Marij van Pelt-Vos nam het stokje over. Foto’s werden gescand en op kijkmiddagen geprojecteerd. Waar werden ze gemaakt, wanneer, door wie, en wie staan er op? Ongenoemd kan hier niet blijven de door Laura Habraken ontplooide activiteit om de Collectie Duppen te duiden en ontsluiten met als jaarlijks terugkerend hoogtepunt de ‘Duppenzondag’. Met de antwoorden op de steeds weerkerende vragen “wie, waar en wanneer”, wordt meepesant het ene verhaal na het andere gelost.

We openen deze rubriek met een kijkje in het album van wijlen pater Johan J. van Houtert SCJ. De afkorting achter zijn naam staat voor de priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, in het Latijn: Congregatio Sacerdotum a Corde Jesu. Opgericht in 1877 door de Franse priester Leo Dehon. In Nederland aanvankelijk bekend onder de naam Oblaten van het Hart van Jezus. Sedert 1911 kent de Congregatie een Nederlandse provincie. Johan J. van Houtert, geboren in Gemert op 16 maart 1904, was de zesde in een gezin van elf kinderen. Na de Latijnse School ging hij naar het seminarie van genoemde oblaten. In 1930 werd hij priester gewijd en op 10 augustus van dat jaar zien we afgaande op de foto’s zo’n beetje heel Gemert zijn priesterfeest meevieren. Van 1931-1963 is hij vervolgens werkzaam als missionaris in Brazilië en daarna van 1964-1974 pastor van de Portugese parochie in Amsterdam. Dan verhuist hij naar Asten waar hij op 4 december 1995 op 91-jarige leeftijd overlijdt.

Een vier jaar jongere broer van Johan, te weten Antoon geboren in Gemert 30.8.1908, wordt ook missionaris maar dan bij de in Gemert welbekende Congregatie van de Heilige Geest. Antoon viert zijn priesterfeest in Gemert in 1937. In 1938 vertrekt hij naar de missie in Angola. Op 3 maart 1960 sterft hij daar in Vila Pereira de Eca (Zuid-Angola). Hij is begraven in ‘Missie Omupanda’.

Met dank aan fam. Van Houtert en José van der Aa-Vogels

Bekijk PDF