GH-2012-02 Elisabeth van de Meulenhof (1860 – 1931)

Ad Otten

De moeder van de in 2006 zalig verklaarde pater Eustachius

Zij werd geboren op 10 april 1860 te Gemert op Binderseind C54, als dochter van Petrus van de Meulenhof, bouwman 39 jaar, en Petronella Sterken, boerin 26 jaar. Zij is het derde kind in het gezin en genoemd naar de inwonende oma Elisabeth Blox, weduwe van Jan van de Meulenhof. Na Elisabeth krijgt het gezin Van de Meulenhof-Sterken nog 6 kinderen. Een maand voordat ze zestien wordt, verhuist Elisabeth naar Beek en Donk waar ze naar alle waarschijnlijkheid in een dienst gaat met kost en inwoning. Op 27 maart 1878 trouwt ze te Aarle-Rixtel met de tien jaar oudere Wilhelmus van Lieshout. Het is een ‘moetje’. Elisabeth is dan nog net geen achttien jaar. Drie maanden na het huwelijk krijgt ze al haar eerste kind Johannes. Haar elfde kind, geboren op 3 november 1890 te Aarle-Rixtel, krijgt de naam Hubertus. Het is de latere pater Eustachius die in 1943 te Belo Horizonte (Brazilie) overlijdt en in 2006 zalig wordt verklaard.

Na Hubertus in 1890 krijgt Elisabeth van Lieshout-van de Meulenhof nog 4 kinderen. Van haar 15 kinderen overlijden er 4 als baby. Drie dochters treden in het klooster.

Elisabeth sterft op 12 februari 1931 te Aarle-Rixtel. Haar man Willem van Lieshout is al eerder overleden op 3 mei 1924.

Haar zoon Hubertus gaat van 1903 tot 1905 naar de Latijnse school in Gemert en studeert daarna tot 1913 bij de Damianusstichting van de Heilige Harten te Grave. In 1915 legt hij de kloostergeloften af, wordt lid van de Congregatie van de Heilige Harten en krijgyt de kloosternaam Eustachius.In 1919 wordt hij priester gewijd en in 1925 vertrekt hij naar Brazilie. Over zijn leven en werk daar is veel geschreven. Hij overlijdt aan de vlektyphus te Belo Horizonte op 30 augustus 1942. In 2006 wordt hij door paus Benedictus XVI zalig verklaard.

Bekijk PDF