GH-2009-02 Afbeelding Huis Borret van omstreeks 1814 (!)

Ad Otten

 2009-2 kap2 340x282

Op een op hout aangebracht olieverfschilderij dat een beeld geeft op het dorp Gemert gezien vanuit het achterland van het kasteel, kan men aan het Binderseind een groot pand ontwaren met drie of vier schoorstenen. Daar komt maar één pand voor in aanmerking en dat is Huis Borret, dat in 1848 de bestemming zou krijgen van klooster (Nazareth). Het schilderij, dat een twintig jaar geleden verworven werd door het gemeentearchief van Gemert moet gedateerd worden vóór of uiterlijk in 1817. Het op dit schilderij afgebeelde gereformeerde kerkje werd namelijk in genoemd jaar gesloopt. Daar op het schilderij ook een zogenaamde Lange Juffer staat ten behoeve van kadastrale opmetingen waar in 1811 in Gemert mee werd begonnen moet men concluderen dat het schilderij dateert uit de jaren 1811-1817.

Bekijk PDF