GH-2006-03 Het Gemerts Schepenprotocol

Geachte lezer,

Hoewel de van oorsprong Gemertse zeeheld Jan van Amstel in het navolgende verhaal een kleine rol speelt, slaat het woord “schepenprotocol” niet terug op een scheepsjournaal of een V.O.C.-reisverslag, maar op de besluiten die de schepenen, de bestuurders van Gemert, tussen 1473 en 1810 hebben laten vastleggen.
Die schepenen zaten over het algemeen géén duimen te draaien, dat wordt wel duidelijk uit de letterlijk metershoge stapel folio’s, boeken en akten die zij aan ons, hun dorpsgenoten van de 21ste eeuw, hebben nagelaten.
Nu die papierberg volledig is gelezen, beschreven en geïndiceerd, blijkt het ondoenlijk om de eindbeschouwing over deze unieke historische bron te vervatten in een kort artikel. Zelfs de gebruikelijke 32 pagina’s die een ‘gewone’ Gemerts Heem normaliter telt, zijn niet toereikend. Daarom ligt nu voor u een dubbelnummer van “Gemerts Heem”. Wij hopen dat de verwondering die tijdens de tijdreis door het Gemerts Schepenprotocol bij de auteur telkens bovenborrelde, ook door u wordt ondervonden bij het lezen van deze dubbeldikke aflevering van ons lijfblad.

De redactie.