GH-2001-03 Gemertsche R.K. Meisjesbond van Drankbestrijding

Pastoor Lambert Poell werd in juli 1915 pastoor te Gemert. In de aanvang van zijn pastoraat over Gemert werd op zijn initiatief welhaast de ene vereniging na de andere opgericht. De variatie was bijzonder groot. Van Hanze- en Boerenleenbank tot Geitenfokvereniging. Eén kenmerk hadden al die verenigingen gemeen. Ze waren allemaal van rooms-katholieke signatuur. Zo ook de Gemertsche R.K. Meisjesbond van Drankbestrijding waarvan op de bijgaande afdrukken van een prentje gewag wordt gemaakt. Dat ook deze ‘bond’ een creatie was van Poell kun je afleiden uit de door deze pastoor zo vaak gebezigde lijfspreuk ‘So goet is Got’. Een lijfspreuk die hij ontleende aan een inscriptie op de poort van de donjon van Gemerts kasteel. De teksten op de prentjes bevatten verder veel in onze ogen nu curieuze informatie. De contributie bedroeg 3 cent per maand. De leden verplichtten zich op erewoord het gehele jaar in geheelonthouding door te brengen. En de leden konden ondermeer 300 dagen aflaat verdienen alleen al door het trachten om dronkaards van hun ondeugd af te houden, etcetera etcetera.
Ton Thelen bezorgde ons als officiële oprichtingsdatum van de Meisjesbond: 28 januari 1917. Hij deelde verder nog mede dat in hetzelfde jaar 1917 Poell ook een Jongensbond in het leven riep en hij het nabij de kerk gelegen café De Korenbeurs aankocht om daarin ‘Het Alcoholvrij Lokaal’ te stichten, bij alle oudere Gemertenaren nog overbekend. Ja, we horen ’t al daar moeten we nog eens op terug komen:
Op ’t Alcoholvrij Lokaal en ’t Stumpke…

Bekijk PDF