GH-2000-02 Met dankbare herinnering aan de zusters van Nazareth

mr. J.H.A.G.. van Maasakkers

152 Jaar geleden zijn de zusters Franciscanessen van Oirschot naar Gemert gekomen. Heemkundekring “De Kommanderij Gemert” heeft de kloosterwereld en de verdiensten van de zusters en hun betekenis voor de regio in dit Gemerts Heem treffend in beeld gebracht.

De zusters hebben een grote bijdrage aan de ontwikkeling van Gemert en omgeving geleverd. Het waren dappere vrouwen die het onderwijs naar het platteland brachten. Ze haalden de meisjes uit hun isolement en leerden hen wat hygiëne betekende. Ze leerden hen lezen en schrijven en het huishouden te voeren. De zusters ontfermden zich over de bejaarden en brachten de eerste voorboden van een gestructureerde gezondheidszorg naar de regio. Deze zusters handelden vanuit een normen- en waardenbesef gebaseerd op een rotsvaste geloofsovertuiging.

De eerste zusters die naar Gemert kwamen hadden het niet gemakkelijk. Het was in de tijd van bittere armoede en schaarste. De zusters zetten door en daarmee hebben ze uiteindelijk de basis gelegd voor het moderne onderwijs en de zorg op maat voor onze oudere medemens.

De zusters gaan Gemert definitief verlaten. Ze laten ons een rijk erfgoed na dat bij beroepskrachten in goede handen is. Hun huis aan het Binderseind is eigendom geworden van de gemeente Gemert-Bakel. Wij zullen er goed voor zorgen en een passende bestemming voor het klooster zoeken met een blijvende herinnering (kunstwerk) aan hun verdienste voor onze samenleving.

Eén deel van de zusters erfenis komt rechtstreeks aan alle inwoners van deze regio toe: dat is het voorbeeld van 152 jaar gedrevenheid om anderen te helpen; belangeloos en met een rotsvast vertrouwen in de mens. Laten we deze herinnering aan de zusters met dankbaarheid koesteren. Hen blijft de gemeentelijke onderscheiding uit 1998 sieren.

De burgemeester van Gemert-Bakel,
mr. J.H.A.G. van Maasakkers.

Bekijk PDF