Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen

In “Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen” belicht de Deurnese dokter Hans van den Broek de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Hij zal onderwerpen als de leeftijd waarop men trouwde en hoe men aan geboortebeperking deed of althans probeerde te doen, belichten. Hierbij krijgt u veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht, zoals het opsporen van vaders van onwettige kinderen.

Daarnaast zullen de opvattingen over de hygiëne bij kinderen u misschien lichte rillingen bezorgen. Neemt u de zakdoekjes met odeklonje maar mee. Want wat te denken van het gebruik tot pakweg 1925 om kinderen zo stevig in te bakeren dat ze amper nog konden bewegen. Ze werden er wel mooi rustig van en het zou ook helpen tegen Engelse ziekte. Het voorkwam echter niet de verregaande vervuiling die het met zich meebracht.

Daarnaast zullen de omgang met aandoeningen als borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziektes de revue passeren.

Ruime aandacht is er tot slot voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen. Hoewel dat verschijnsel getalsmatig in de grote steden vaker voorkwam is het ook in onze toenmalige plattelandsregio wel degelijk aanwezig geweest.

Zoals gebruikelijk zal het verhaal weer met de nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden.

Dankzij de hulp van zijn Deurnese heemkundevrienden heeft hij weer tal van wetenswaardigheden en aardigheden aangeboden gekregen uit de archieven en u zult vol verbazing en met rode oren huiswaarts keren.

Plaats: Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106 Gemert

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening