Op de Kemkesberg

Heemkaffee

Zondag 10 februari 11:00 – 13:00 uur

Toen de gemeente Gemert op 1 januari 1997 fuseerde met de buurgemeente Bakel en Milheeze had de nieuwe gemeente Bakel-Milheeze direct een kwart van een vliegveld op haar grondgebied. De andere driekwart zijn gelegen in de gemeente Venray in Limburg. Tijdens deze gemeentelijke herindeling was dit vliegveld, dat de naam De Peel droeg, al niet meer als dusdanig en gebruik. Het voormalige vliegveld De Peel heette op dat moment Luchtmachtbasis De Peel. Verdere bezuinigingen binnen defensie leidde tot haar huidige naam, luitenant-generaal Best kazerne.

De eerste militaire activiteit op het terrein was het graven van het Defensiekanaal als deel van de Peel-Raam stelling. Tijdens de Duitse bezetting werd direct naast het terrein een grote radarpost ingericht. Talloze geallieerde bommenwerpers werden neergeschoten door jachtvliegtuigen gestuurd door deze radarpost. Toen de Duitsers waren vertrokken hebben nog heel even Canadezen het gebied bezet. Het bleef aan de Bakelse kant boerenland. Het Venray deel was nog niet ontgonnen. Met het oprichten van de NAVO werd het terrein gevorderd voor een vliegveld.

Aandacht wordt besteed aan de aanleg en het gebruik door vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Maar niet allen dat, ook wordt de natuurwaarde van het gebied bekeken. Ook de wijzigingen in het gebruik van het veld tijdens de jaren van bezuiniging op Defensie zullen onder de loep worden genomen.

Toegang gratis

Consumpties voor eigen rekening