Verhaal lokaal: ‘Wat een ramp’

Verhaal Lokaal over de brandweer in Gemert

 

De verhalentafel van heemkundekring De Kommanderij Gemert (en Bibliotheek De Lage Beemden) staat op woensdag 19 oktober in de brandweerkazerne aan de Cortenbachstraat. Het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober is ‘Wat een ramp!’. Aan de verhalentafel gaat het gesprek daarom over de rampenbestrijders bij uitstek: de brandweer.

 

Het rampjaar 1672, dat we kennen uit de Nederlandse geschiedenisboeken, voltrok zich in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze ramp ging dus aan de soevereine heerlijkheid Gemert voorbij. Maar op andere momenten bleef ook Gemert niet gespaard voor tegenspoed. Twee dorpsbranden in 1780 en 1785, die in totaal meer dan tweehonderd huizen in de as legden, hebben het dorpsleven danig ontwricht. Bij een brand in een houten huisje achter Pelgrimsrust in Handel kwamen op vrijdagavond 11 december 1959 vijf zusjes om het leven. Bij andere branden in Gemert is mede dankzij adequaat ingrijpen van de brandweer verdere rampspoed voorkomen.

Aan de verhalentafel schuiven enkele (oud-)brandweerlieden aan met wie Ad Otten herinneringen gaat ophalen aan de bestrijding in de afgelopen decennia. Zoals gebruikelijk bij de verhalentafel mag het publiek in de zaal die verhalen aanvullen met eigen herinneringen of anekdotes. Ook kunnen er vragen gesteld worden.

Er wordt stilgestaan bij de branden in de jaren zestig die aantoonbaar waren aangestoken, maar waarvoor nooit een brandstichter is veroordeeld. De sporthalbranden passeren de revue, maar het gaat ook over de motivatie van brandweermensen en de veranderingen in de organisatie van de brandbestrijding. Ook First Responder staat op de agenda. Deze snelle uitruk voor mensen in acute nood is immers in Gemert ontstaan.

De verhalentafel in de brandweerkazerne op woensdag 19 oktober begint om 14.00 uur. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, dienen bezoekers zich vooraf aan te melden via

e-mail: s.fransen8@gmail.com of telefoon: 06 51412642.

 

De verhalentafel in de brandweerkazerne op woensdag 19 oktober begint om 14.00 uur. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, dienen bezoekers zich vooraf aan te melden via

e-mail: s.fransen8@gmail.com of telefoon: 06 51412642.

(Publicatiedatum 3 oktober 2022)