Geopark De Peelhorst

10 maart 2019 11:00 – 13:00 uur

Heemkamer, Ruijschenberghstraat 3b Gemert.

In 2014 werd in Gemert-Bakel het project Breuken Beleven uitgevoerd. Een project om informatie te verzamelen, maar vooral om informatie te verspreiden over de Peelrandbreuk, die door Gemert en Bakel loopt. Wat is een breuk, hoe ziet die eruit en wat kun je ervan merken in het landschap. Het idee om de Peelrandbreuk beter beleefbaar te maken heeft zich verder verspreid. Sinds enige tijd werken gemeenten langs de Peelrandbreuk en op de Peelhorst samen om voor het gebied de status van Unesco Geopark te verwerven. Tijdens het heemkaffee wordt kort ingegaan op de manieren waarop de Peelrandbreuk zich manifesteert in het landschap. Daarnaast wordt ingegaan op wat een Geopark is en op welke manier de Peelrandbreuk en de Peelhorst beter op de kaart gezet worden.

Toegang gratis

Consumpties voor eigen rekening