GH-2020-2 Gemert vorstendom, vorsten en banieren

De afgelopen periode is er nagedacht over de manier waarop Gemert zich beter kan profileren en presenteren aan bewoners en bezoekers. Het belangrijkste element binnen de eigen identiteit van Gemert is de van oudsher aanwezige aparte status. Die status laat zich het best omschrijven als een onafhankelijk vorstendom, waarvan de landsheren eeuwenlang ridders van de Duitse Orde waren. Velen van hen hadden internationaal aanzien en in binnen- en buitenland manifesteerden zij zich middels allerlei majestueuze uitingen, waarbij zij met name gebruik maakten van hun familiewapen, gecombineerd met het wapen van de Duitse Orde. Er is voor gekozen om in de presentatie van Gemert gebruik te gaan maken van die heraldische schatkamer. Op verzoek ontwierp Toon Grassens banieren van een vijftiental vorsten van Gemert. Die banieren zullen bij allerlei gelegenheden gebruikt en getoond kunnen worden. Bij bijzondere gebeurtenissen, maar ook als herkenningspunten in de openbare ruimte. De gemeente Gemert-Bakel laat deze banieren maken om ze straks ook te kunnen gebruiken. Deze uitgave is niet alleen een beschrijving van de aparte status van Gemert en de strijd voor het behoud ervan door de eeuwen heen, maar tegelijkertijd een presentatie van de nieuwe banieren uit de heraldische schatkamer van de Commanderij Gemert van de Duitse Orde.

De samenstellers

Ad Otten en Jan Timmers

2020-02-3-Gemert-vorstendom-vorsten-en-banieren.pdf