GH-1999-03 Is Louis in Gemert Hendrik?

Wim jaegers

Met aandacht las ik het artikel van Hans van den Broek over de zevende zoon die in de regio Zuid-Oost Brabant en Midden-Limburg vaak Louis of Lodewijk is genoemd. Het leek me interessant om eens te kijken of dat ook voor Gemert gold, want dit was me eerder tijdens het doorspitten van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (de DTB’s) niet opgeval¬en. Dankzij het feit dat Peter van de Wijngaard en Ton Umer alle gegevens uit de Gemertse DTB’s in de computer hebben geklopt en daarbij ook toevoegingen als ‘zevende kind’ meenamen, leidde mijn onderzoekje op het Gemeentearchief van Gemert tot een heel snel resultaat. In 1710 en in 1715 werden met de toevoeging in de doopakte van ‘filius septimus’ in Gemert zevende zonen gedoopt. Ze werden evenwel geen Louis, Lodewijk of Ludovicus genoemd maar… Henricus. Het betreft de doop op 12 juni 1710 van Henricus, de zeven-de zoon van Adrianus Daniëls van den Broeck en Maria (Toonen Groenendaels). En de doop op 14 januari 1715 van Henricus Janssen en Maria. Gemertse zevende zonen genoemd naar Henricus van Wassenaar flitste het in eerste instantie door mijn hoofd. Van Wassenaar was rond die tijd landcommandeur van Alden Biesen en in die kwaliteit Soeverein Heer van Gemert. Maar Henricus van Wassenaar bleek kort tevoren (in 1709) overleden en een relatie met de in 1710 en 1715 geboren zevende zonen, was nergens aanwijsbaar. Het zou ook te mooi geweest zijn. Verder zoeken dus maar… Een mogelijkheid zou kunnen zijn een vernoeming naar Hendrik IV, koning van Frankrijk van 1589 tot 1610, van wie bekend is gebleven dat hij soms 1500 man op één dag ‘genas’. Een bewijs voor deze vernoeming is bij twee inschrijvingen uit Gemert wel erg dun. Maar er zijn nog twee Henricus-inschrijvingen voor zevende zonen meer gevonden. Bij de registratie in het doopboek werd bij deze laatste twee dopelingen niet genoteerd dat het hier zevende zonen betrof, maar ze waren het wel!
Het betreft Henricus zoon van Gerardus van Gerwen en Anna van Hout (gedoopt te Gemert op 22 januari 1774). En: Henricus zoon van Dominicus van Elderen en Anna Maria Verhofstadt, gedoopt op 5 juli 1779.

BRONNEN:

Gens Nostra 1984, blz. 98-99.

D’n Uytbeyndel no.31 (1995)

D’n Uytbeyndel no.37 (1997)

Zie PDF