Heemkundekring neemt afscheid van Hans Vedder

Een delegatie van het bestuur van heemkundekring De Kommanderij Gemert nam op dinsdag 4 juni afscheid van directeur-bestuurder Hans Vedder van woningbouwstichting Goed Wonen. Bij die gelegenheid bood voorzitter Leo Holleman aan Vedder namens de heemkundekring het boek Gemerts Erfgoed aan. Dat gebeurde tijdens de afscheidsbijeenkomst van Vedder in cultuurhuis De Eendracht. Vedder is zeer begaan met cultureel erfgoed, waar hij als woningbouwer altijd zeer zorgvuldig mee omging.
Hij betrok de heemkundekring altijd bij projecten waar het erfgoed in het geding was, zoals de kerk Gerardus Majella op de Berglaren. Hij luisterde daarbij goed naar de argumenten van de heemkundekring, wat leidde tot een ontwerp voor een woongebouw waarin de ideeën van architect Jan de Jong uit de jaren vijftig behouden bleven. Ook beloofde hij dat in het nieuwe woongebouw het door kunstenaar Charles Eyk ontworpen beeld De Vredesmaagd terugkeert, dat jaren in de kerk stond. Verder stond hij open voor de wens van de heemkundekring om in het nieuw aan te leggen park rond de kerk werk van Gemertse kunstenaars te tonen.

Bij de foto: Voorzitter Leo Holleman overhandigt Hans Vedder namens de heemkundekring het boek Gemerts Erfgoed.

Publicatiedatum dinsdag 4 juni 2024.

Heemkundekring krijgt vlag Gemertsche Wielerclub

De familie Verhappen heeft een vaandel uit 1897 geschonken aan heemkundekring De Kommanderij Gemert. Het betreft een geborduurd doek van de Gemertsche Wielerclub dat decennia lang in café Verhappen aan de muur hing. Nu het horecabedrijf eind deze maand definitief gaat sluiten, doet de familie Verhappen afstand van het vaandel. Voorzitter Leo Holleman nam de ingelijste vlag in ontvangst tijdens de Verhalentafel van de heemkundekring die werd gehouden in café Verhappen en gewijd was aan de Gemertse horeca.

Ad Otten beschreef de geschiedenis van het vaandel in 2016 in Gemerts Heem. Om het te lezen klik hier.

Publicatiedatum zaterdag 18 mei 2024.

 

Expositie Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In de expositiehal van het gemeentehuis aan het Ridderplein is tot eind juni een tentoonstelling te zien van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Deze ruim vijfhonderd jaar oude broederschap is de oudste vereniging van Gemert. In maart van dit jaar beschreef Simon van Wetten de geschiedenis van dit gilde in het boekje ‘Eeuwen oud en bij de tijd’.
Dit boekje was de leidraad voor de tentoonstelling die vrijdag 17 mei is geopend door Leo Holleman, voorzitter van heemkundekring De Kommanderij Gemert in aanwezigheid van leden van de broederschap. De expositie is ingericht door de heemkundekring.
De Onze Lieve Vrouwe Broederschap organiseert jaarlijks de processie van Gemert naar bedevaartoord Handel, bouwt in de kersttijd de kerststal voor de kerk Sint-Jansonthoofding, organiseert een uitstapje met leden van de Zonnebloem naar het Mariabedevaartoord Kevelaer in Duitsland en zamelt geld in voor een goed doel.

Publicatiedatum vrijdag 17 mei 2024.

Jo van den Elzen wint 25ste Gímmers Dikteej

De 92-jarige Jo van den Elzen heeft de 25ste editie van het Gímmers Dikteej gewonnen. Jo heeft vanaf het eerste diktee aan alle 25 edities deelgenomen. Op de op donderdag 11 april gehouden jubileumeditie had ze 46 van de 50 meerkeuzevragen goed beantwoord. De avond werd gehouden in het Boerenbondsmuseum in de Pandelaar.
Jo van den Elzen is erelid van de heemkundekring en levert met het voordragen van eigen gedichten in het Gemerts dialect al jaren haar bijdrage aan het programma van het Gímmers Diktjee.
Ze draagt ook bij aan de avond door haar eigen gedichten in het Gemerts dialect voor te lezen.

(Foto Anneke Verspaget)

Voor meer foto’s van het Grooët Gímmers Dikteej: klik hier

Publicatiedatum donderdag 11 april 2024.

José van der Aa Vrijwilliger van het Jaar

Tijdens de jaarvergadering van heemkundekring De Kommanderij Gemert op dinsdag 26 maart werd José van der Aa-Vogels uit Handel gehuldigd als Vrijwilliger van het Jaar. Ze ontving de bloemen uit handen van voorzitter Leo Holleman.

José is één van de vrijwilligers die bij het Gemeentearchief aan de Ruijschenberghstraat bezoekers van dienst is op hun zoektocht naar historische gegevens die daar te vinden zijn in registers en andere oude documenten. Verder maakt ze deel uit van de fotowerkgroep en de werkgroep bijnamen van de heemkundekring. Ook was ze één van de samenstellers van het boek ‘Van Haenle tot Handel’ dat in 2020 in samenwerking met heemkundekring De Kommanderij Gemert is uitgegeven.

(Foto Anneke Verspaget)

Publicatiedatum dinsdag 26 maart 2024.

Gímmers is oer-Nederlands

Gemerts dialect behoort tot de Nederduitse talen, in de middeleeuwen behorend tot het Diets. Ad Otten had een lijvig oud woordenboek opgeduikeld waarin staat dat Diets Nederlands betekent. Gemerts dialect is dus oer-Nederlands.
Hij vertelde er enthousiast over tijdens de tiende Verhalentafel die op woensdag 13 maart werd gehouden in het Boerenbondsmuseum. Tijdens de Verhalentafel halen Gemertenaren herinneringen op rond een behaald thema. Eerder onderwerpen waren bijvoorbeeld de geschiedenis van de ouderenzorg, de brandweer en de Gímmerse negossie. Dit keer was de Gímmerse taol het onderwerp. Ad Otten vertelde over de herkomst van Gemertse woorden, Piet en Wim Vos legden uit welke aanbevelingen er zijn voor het schrijven van dialect en enkele Gemertenaren die het dialect nog vrijwel dagelijks spreken, filosofeerden over de toekomst van het dialect.
Enkele tientallen belangstellenden woonden de Verhalentafelmiddag bij.  

(Foto Paul Verhees: Ad Otten, links op de foto, vertelt over de Gímmerse taal)

Om dit onderwerp op Omroep Centraal te bekijken: klik hier

Publicatiedatum donderdag 14 maart 2024.

Kinderen presenteerden eigen Gemerts volkslied

Leerlingen van de basisscholen De Pandelaar en ’t Einder in Gemert presenteerden dinsdagmiddag 27 februari hún versie van het Gemerts volkslied ‘Van wor ik bén’. Dat gebeurde in het Boerenbondsmuseum in aanwezigheid van burgemeester Michiel van Veen en een aantal genodigden.

Het door pastoor Poell geschreven volkslied bestond vorig jaar precies een eeuw en dat was voor heemkundekring De Kommanderij Gemert aanleiding om een lespakket samen te stellen voor basisschoolkinderen. De leerlingen maakten kennis met het in oud Gemerts dialect geschreven volkslied en kregen de opdracht om een eigentijds couplet toe te voegen. Ook Harry Slits van de heemkundekring schreef een nieuw couplet.

Het lespakket Tophit bestond verder uit een les pottenpakken door docent Martin van de Tillaart bij KunstLokaal, waarbij de leerlingen hun beleving van het volkslied en erfgoed beeldend konden uitdrukken. Ook spraken de leerlingen met ouderen over wat erfgoed is. De ouderen toonden voorwerpen die zij vroeger gebruikten en zelf mochten de kinderen aan de ouderen voorwerpen tonen die ze nu zelf gebruiken en die vroeger niet bestonden.

Heemkundekring De Kommanderij Gemert zet vaker lesprojecten op voor scholieren met het doel ze kennis te laten maken met de plaatselijke geschiedenis. Namens de heemkundekring werd dit project uitgevoerd door Susan Fransen, Niels van den Eijnde, Mieke Vos en Carie van de Kruijs. Het project, waaraan  zo’n 120 leerlingen uit de groepen 7 en 8 deelnamen, bleek een groot succes.

Om dit onderwerp te bekijken op Omroep PeelRand: klik hier
Om dit onderwerp te bekijken op Omroep Centraal TV: klik hier

Publicatiedatum dinsdag 27 februari 2024.

Expositie Macropedius nog tot 1 februari

De tentoonstelling over Georgius Macropedius in de hal van het gemeentehuis is verlengd tot 1 februari. De tentoonstelling is ingericht door historicus dr. Henk Giebels na drie voorstellingen begin november van Macropedius’ toneelstuk ‘Hecastus’ door toneelvereniging ’t Gat. De expositie zou duren tot eind december maar is nu een maand langer te zien.

De in Gemert geboren humanist Georgius Macropedius was een in Europa hoogaangeschreven toneelschrijver. Macropedius – naar wie de scholengemeenschap aan de Sleutelbosch is genoemd – was de schrijversnaam van Joris van Lanckvelt (1487-1558).  De tentoonstelling geeft een kort overzicht van het leven en werk van Georgius Macropedius. Giebels was zelf jarenlang docent geschiedenis aan het Macropedius College.

Publicatiedatum dinsdag 2 januari 2024.

 

Jaarprogramma 2024

Het gedrukte jaarprogramma voor 2024 van heemkundekring De Kommanderij Gemert is rond de kerstdagen verspreid onder de leden.
Alle activiteiten zijn ook te vinden in de rubriek ‘Agenda’ op deze website. Eventuele aanpassingen van het programma in de loop van het jaar, zoals afgelastingen, wijziging van tijd of plaats, en aanvullingen worden hier ook bijgehouden.


Publicatiedatum woensdag  27 december 2023

Gemerts volkslied op ’t Einder

Heemkundekring De Kommanderij Gemert heeft voor basisscholen een lespakket samengesteld naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het Gemerts volkslied ‘Van wor ik bén?’ De kinderen mogen daarmee een eigentijds couplet toevoegen aan het volkslied. Ook komen vragen aan de orde als: wat is typischs Gemerts, wat is Gemerts dialect en wat is Gemerts erfgoed. In één les konden ze bijvoorbeeld eigentijdse spullen tonen aan ouderen, waarvan ze dachten dat die niet wisten wat het was. En ouderen toonden spullen aan de kinderen, waarvan ze dachten dat die niet wisten wat het was. De lokale Omroep Centraal maakte bij basisschool ’t Einder opnamen van die les. Klik hier om die te bekijken.

Publicatiedatum woensdag 29 november 2023