Verhaal lokaal: ‘Wat een ramp’

Verhaal Lokaal over de brandweer in Gemert

 

De verhalentafel van heemkundekring De Kommanderij Gemert (en Bibliotheek De Lage Beemden) staat op woensdag 19 oktober in de brandweerkazerne aan de Cortenbachstraat. Het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober is ‘Wat een ramp!’. Aan de verhalentafel gaat het gesprek daarom over de rampenbestrijders bij uitstek: de brandweer.

 

Het rampjaar 1672, dat we kennen uit de Nederlandse geschiedenisboeken, voltrok zich in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze ramp ging dus aan de soevereine heerlijkheid Gemert voorbij. Maar op andere momenten bleef ook Gemert niet gespaard voor tegenspoed. Twee dorpsbranden in 1780 en 1785, die in totaal meer dan tweehonderd huizen in de as legden, hebben het dorpsleven danig ontwricht. Bij een brand in een houten huisje achter Pelgrimsrust in Handel kwamen op vrijdagavond 11 december 1959 vijf zusjes om het leven. Bij andere branden in Gemert is mede dankzij adequaat ingrijpen van de brandweer verdere rampspoed voorkomen.

Aan de verhalentafel schuiven enkele (oud-)brandweerlieden aan met wie Ad Otten herinneringen gaat ophalen aan de bestrijding in de afgelopen decennia. Zoals gebruikelijk bij de verhalentafel mag het publiek in de zaal die verhalen aanvullen met eigen herinneringen of anekdotes. Ook kunnen er vragen gesteld worden.

Er wordt stilgestaan bij de branden in de jaren zestig die aantoonbaar waren aangestoken, maar waarvoor nooit een brandstichter is veroordeeld. De sporthalbranden passeren de revue, maar het gaat ook over de motivatie van brandweermensen en de veranderingen in de organisatie van de brandbestrijding. Ook First Responder staat op de agenda. Deze snelle uitruk voor mensen in acute nood is immers in Gemert ontstaan.

De verhalentafel in de brandweerkazerne op woensdag 19 oktober begint om 14.00 uur. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, dienen bezoekers zich vooraf aan te melden via

e-mail: s.fransen8@gmail.com of telefoon: 06 51412642.

 

De verhalentafel in de brandweerkazerne op woensdag 19 oktober begint om 14.00 uur. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, dienen bezoekers zich vooraf aan te melden via

e-mail: s.fransen8@gmail.com of telefoon: 06 51412642.

(Publicatiedatum 3 oktober 2022)

80 jaar Heemkundekring De Kommanderij Gemert

Heemkundekring De Kommanderij Gemert is opgericht in 1941 en bestaat dus 80 jaar. In al die jaren heeft de heemkundekring een heel groot deel van de Gemertse geschiedenis voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Dat viert de Heemkundekring op een bijzondere manier. Ondermeer door een tentoonstelling in het gemeentehuis in de maanden april, mei en juni. Deze tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Wat is daar te zien?

Wall of fame of De Muujr van Bekéénde Gímmerse

Daar staan portretten van bekende Gemertenaren van de afgelopen 80 jaar. Wat te denken van Arno Kantelberg (schrijver, stijlgoeroe en hoofdredacteur van de Nederlandse Esquire en National Geographic), Laura van den Elzen (met name in Duitsland een succesvol zangeres) en Dennis Bots (regisseur van diverse Nederlandse films en series). 

Maar als je vindt  dat er nog bekende Gemertenaren ontbreken, kun je zelf een foto (met naam en wat gegevens) insturen naar walloffame@heemkundekringemert.nl

Iedereen kent wel een bekende Gemertenaar die binnen of buiten onze gemeentegrens beroemd is. Wat we delen is een schat aan herinneringen.

Het zou toch geweldig zijn als we een goed gevulde muujr zouden krijgen. Dus… doe mee!

Verder is er nog te zien:

  • Ruim honderden boeken met veel informatie over archeologisch onderzoek. Zo is op grond van jarenlang onderzoek door de Heemkundekring de conclusie gerechtvaardigd, dat Gemert ooit een vorstendom is geweest.
  • Een digitale verhalentafel waarin grote en kleine verhalen uit de Gemertse geschiedenis zijn opgetekend. Die zijn te raadplegen door bezoekers. De verhalentafel kan verplaatst worden, maar haar thuisbasis is de bibliotheek in De Eendracht. De tafel wordt beheerd door de bibliotheek en de Heemkundekring.

 

 

En wil je nog verder genieten van onze verhalen? Kijk dan naar de mysteries vol verhalen over onze geschiedenis, verteld door Ad Otten

Tot slot rekent Heemkundekring De Kommanderij het tot zijn taak om te waken over het Gemerts erfgoed. Dat gebeurt in overleg met de gemeente, met eigenaren van het erfgoed en als het niet anders kan langs juridische weg.

 

 

 

 

 

 

Cursus vloggen en editen voor jongeren van 11 jaar en ouder

Voor deze cursus hebben Bibliotheek de Lage Beemden, Heemkundekring De Kommanderij Gemert en Jongerenwerk Gemert-Bakel de handen ineengeslagen. De cursus bestaat uit 3 workshops, die alleen gezamenlijk te volgen zijn. Je betaalt hiervoor € 10,-. Aanmelden kan via hier online. Er is plek voor 10 jongeren. Vol=vol.

Woensdag 28 oktober van 15.30 tot 17.00 uur Workshop vloggen

De workshop vloggen wordt gegeven door filmmaker en docent video Klaar Mous. Zij geeft allerlei tips en tools voor het maken van een vlog. Er wordt gewerkt in groepjes. In het boek Gemerts Erfgoed staan historische Gemertse verhalen. Aan de hand van dit boek kiest iedere groep voor één van deze verhalen. Daarna gaan de groepen op pad naar de betreffende locatie van hun verhaal om daar een vlog te maken. De workshop vloggen wordt gegeven in de Heemkamer van de Heemkundekring, Ruijschenberghstraat 3B in Gemert

Dinsdag 3 november van 15.30 tot 17.00 Workshop editen.

De workshop editen wordt verzorgd door Puck Mikkers van VANDEPUNT Filmproducties en jongerenwerker Jonathan van Hout. Van het geschoten materiaal van de vlogworkshop en de resultaten van de huiswerkopdracht wordt een daadwerkelijke vlog/film gemaakt. Hiervoor downloaden de jongeren gratis apps op hun telefoon die ze tijdens de workshop gaan gebruiken. De workshop vindt plaats uur in de Bunker, St. Annastraat 60 in Gemert.

Dinsdagavond 10 november van 19.30 tot 20.30 Presentatie.

Tijdens deze avond presenteren de jongeren de zelfgemaakte vlogs aan hun ouders en andere geïnteresseerden. De presentatie gebeurt met behulp van de verhalentafel in Bibliotheek Gemert, St. Annastraat 60 in Gemert. En vindt plaats op dinsdagavond 10 november van 19.30 tot 20.30 uur onder het genot van frisdrank en popcorn. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat vloggen/editen uitgereikt.

Tijdens deze activiteiten worden er mogelijk foto’s gemaakt voor eventueel gebruik op Social media of in gedrukte of online uitingen. Heb je bezwaar tegen het maken en publiceren van beelden en opnames? Maak dit dan kenbaar bij de activiteit op de dag zelf

Heemkaffee Zandpaden 8 maart 2020

He ga je mee? Dan gaan we een eindje lopen met Jan Timmers. Na de wandeling over prehistorische zandwegen in Gemert in het najaar van 2019 organiseert het Heemkaffee een tweede wandeling over historische (zand)wegen.
We gaan wandelen in het voormalige Heuvelse Broek aan de westkant van Gemert, de huidige Broekkant.

Wel met goede schoenen of laarzen mee gaan wandelen.

Plaats: samenkomst bij de Heemkamer.
Tijd: 11.00 – 13.00 uur.
Toegang gratis, consumptie voor eigen rekening.

Heemavond 26 februari Bidprentjes

Deze avond hebben wij gereserveerd voor de uitleg van bidprentjes.

Als werkgroep bewaren wij veel bidprentjes volgens bepaalde richtlijnen.

De bidprentjes die wij ontvangen worden gesorteerd, ingeschreven, gescand en opgeborgen in het archief.

Graag willen wij jullie ons oudste prentje laten zien en series door de jaren heen.

Ook is er nu gelegenheid om geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en prentjes in te leveren, dit alles is een bron voor stamboomonderzoek.

Liesbeth wil jullie graag uitleg geven op de computers van de heemkamer, waar jullie eventueel ook zelf ook op zoek kunnen gaan naar informatie.

Wij zien jullie graag in de Heemkamer van Heemkundekring” De Kommanderij Gemert”

Ruijschenberghstraat 3 b te Gemert.

Handel 800 – 9 februari

GEMERT – Er hangt niet alleen een rebusachtig gedicht boven de deur van de Handelse kerk, ook oorkondes, documenten en archiefmateriaal wijzen op de komst van de Teutonische Ridderorder naar hier, naar Handel, in of om en nabij het jaar 1220. Dat is voor Heemkundekring De Kommanderij Gemert alle reden om niet alleen stil te staan bij achthonderd jaar Handelse geschiedenis, maar ook bij alles wat er in Handel in het kader van dit herdenkingsjaar gaat gebeuren. Piet Hubers, eindredacteur van de Handelse Courant, komt het een en ander vertellen in het Heemkaffee van zondag 9 februari. Belangstellenden zijn welkom vanaf 11.00 uur in de Heemkamer, Ruijschenberghstraaat 3b te Gemert

Masterclass Familiegeschiedenis

Marijke Hilhorst geeft Masterclass Familiegeschiedenis

De onlangs gestorven Hongaarse schrijver GyörkyKonrád zei: “De zin van het menselijk bestaan ligt in de continuïteit. Je bent de zoon of dochter van een vorige generatie. Niet de officiële geschiedenis maar de persoonlijk , van geboorte, hartstocht, erotiek, dood geeft gewicht.”

Voor de meeste mensen is het achterhalen en opschrijven van hun familiegeschiedenis een liefhebberij, ook al kan die tijdrovend zijn. Voor anderen is het eer: ze zoeken naar een rechtvaardiging van een gebeurtenis of een verklaring voor raadselachtig gedrag, ze willen helderheid scheppen in een duister periode of  ze willen een lang bewaard geheim delen.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Waar te beginnen? Waarover kun je schrijven? Voor wie schrijf je en waar sta je zelf? Hoe kom je aan informatie? Wat zijn bronnen? Hoe voer je een vraaggesprek? De verhouding grote geschiedenis tot de persoonlijke. Het belang van details en wat zijn mogelijke valkuilen. Ook zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

Marijke Hilhorst (Laren, 1952) was van 1978 tot 1986 docent aan de Joke Smit school voor volwassenen in Amsterdam. In 1986 besloot zij zich te vestigen als journalist/publicist. Zij werkte voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland, schreef reclameteksten, redigeerde verhalen – waaronder familiegeschiedenissen  – en gaf /geeft schrijfcursussen.  Vanaf 1988 tot 2018 was zij verbonden aan het opinieweekblad  Elsevier waarvoor zij een groot aantal interviews schreef en vanaf 2001 ook een wekelijkse column.

 

In 1999 debuteerde Marijke Hilhorst met de familiekroniek De vader, de moeder en de tijd dat in de pers zeer goed werd ontvangen en waarvoor zij werd genomineerd voor de Debutantenprijs. Eveneens bij uitgeverij Augustus verscheen in 2007 De kleine hel, gesprekken met twaalf vrouwen over ontrouw en bedrog. In 2008 publiceerde zij Hoe schrijf je een familiegeschiedenis in de reeks De Schrijfbibliotheek.

datum: 30 januari 14:00-16:00 uur

Toegang Gratis

Consumpties voor eigen rekening

Opgeven kan bij:

Susan Fransen

06-51412641 of smhfransen@lijbrandt.nl

Heemavond

De Kadaster viewer

Bij de heemkundekring stelt tijdens openingstijden het programma Kadaster Archiefviewer beschikbaar. Tijdens de Heemavond van woensdag 29 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur, zal Jan Timmers weer met u de mogelijkheden bekijken van de Kadaster viewer.

Breng uw laptop of tablet mee, of maak gebruik van onze computers om aan de slag te kunnen.

De Kadaster viewer geeft de mogelijkheid om het Archief van het Kadaster van af 1832 te bekijken.

Niet alleen de kadastrale leggers waarin alle grondeigenaren met hun bezittingen worden vermeld,

Maar ook alle kadastrale hulpkaartjes, die getekend werden bij veranderingen in het Kadaster kunnen worden bekeken.

Wij zien u graag op onze Heemkamer Ruijschenberghstraat 3b in Gemert,

De koffie staat klaar.

Heemkundekring “ De Kommanderij Gemert”

voor meer informatie https://www.brabantsheem.nl/0629-wat-is-de-kadaster-archiefviewer.html 

Heemkaffee Gemertse Vorsten

Heemkaffee zondag 12 januari 2020

Gemertse vorsten, door Ad Otten

Gemert is nooit deel geweest van Hertogdom Brabant. In de twaalfde eeuw zijn adellijke Van Gemerts hier soeverein vrijheer. Zij zijn de oudst bekende vorsten van Gemert. De toetreding tot de Duitse Ridderorde van edelman Rutger van Gemert leidt begin 13de eeuw tot een soevereine tweeheerlijkheid met een residentie in Gemert (Van Gemert) en één in Handel (Duitse Orde). Als de Orde in 1366 alle nog bestaande soevereine rechten van de Van Gemerts koopt, ontstaan de plannen voor het kasteel in Gemert. Tot de tijd van Napoleon, dus ruim 400 jaar, worden daarna alleen nog landcommandeurs van Alden Biesen als vorsten van Gemert ingehuldigd.

Wie waren zij en wat deden zij? Ad Otten vertelt er over. Hij kan kiezen uit een lijst van 45 vorsten. De meeste aandacht gaat daarbij naar de vorsten van de Duitse Orde uit de periode 1366-1794. Vijfentwintig persoonlijkheden die ook buiten Gemert er echt toe doen. Het zijn veldmaarschalken, generaals, loco-grootmeesters, prins-bisschoppen, hoge diplomaten en raadsleden van vorsten met Europese bekendheid. De meesten bezitten echter alleen in Gemert de waardigheid van vorst. Het predikaat van ‘Duitse Ridder’ zal Ad ook bijstellen. Tot in de achttiende eeuw zijn het immers allemaal Dietse Ridders. In 1630 is zelfs een Helmondse Dietse Ridder kandidaatvorst van Gemert. Voor het daarvan komt sneuvelt hij in Polen.

Natuurlijk wordt stil gestaan op wat de individuele vorsten voor Gemert betekenden en wat ze hier nog steeds aanwijsbaar hebben nagelaten.

Plaats: Heemkamer

Tijd: 11.00 – 13.00 uur

Toegang gratis, consumptie voor eigen rekening

Heemavond Tijd voor een filmpje

Woensdag 27 november 2019, is het weer Heemavond.

Dit keer willen we wat oud film materiaal gaan bekijken.

Komt u ook mee kijken.

Van 20-00 tot 22-00 uur , bent u van harte welkom.

Let wel, voor de brandveiligheid mogen er niet meer dan 35 personen in onze Heemkamer aanwezig zijn.

Maar niet getreurd als het u dit keer niet lukt om er bij te zijn, we doen het dan gewoon nog een keer.

Ons adres, Ruijschenberghstraat 3b in Gemert.

We zien u graag.

Heemkundekring “De Kommanderij Gemert”