Jaarprogramma online

Na twee coronajaren had het wat voeten in de aarde om een nieuw jaarprogramma op te zetten. Daarom liet het even op zich wachten, maar deze week is het jaarprogramma samen met Gemerts Heem nummer 1 – 2023 en Heemberichten onder de leden van heemkundekring De Kommanderij Gemert verspreid.
Alle geplande activiteiten staan ook weer op de agenda van deze website. Klik hiervoor op het woord Agenda.
Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk op deze website aangekondigd. Zo is het Heemkaffee over het Soevereiniteitsconflict dat in Heemberichten nummer 4 – 2022 was gepland op zondag 9 april verplaatst naar zondag 7 mei.

(Publicatiedatum woensdag 8 maart 2023)

Lunch met ereleden gezellig en nuttig

 

Heemkundekring De Kommanderij Gemert heeft zijn ereleden in de maand van zijn jaarvergadering een lunch aangeboden. Die vond plaats op donderdag 2 maart. Voorzitter Leo Holleman sprak van een blijk van waardering voor de jarenlange inzet van deze leden en het stempel dat ze op de heemkundekring hebben gedrukt. Zeven van de negen nog levende ereleden woonden de gezellige en smakelijke lunch bij.

De bijeenkomst werd door het bestuur van de Gemertse heemkundekring tevens aangegrepen om met de ereleden van gedachten te wisselen over het voortbestaan van de bijna achthonderd leden tellende vereniging. Heemkundekring De Kommanderij Gemert kampt net als bijna elke vereniging met een teruglopend aantal actieve vrijwilligers en met vergrijzing. Dat noopt tot nadenken over de ambities van de kring. Om reacties uit te lokken, confronteerde Holleman de ereleden met een aantal stellingen.

‘Er is geen markt meer voor de uitgave van nieuwe boeken’ was er één van. De heemkundekring produceerde in zijn ruim tachtigjarig bestaan meer dan honderd boeken. Maar de belangstelling is de afgelopen jaren danig afgenomen. Het evenwicht tussen betaalbare oplage en de verkoop is zoekgeraakt. ‘Maak dan boeken op bestelling”, opperden de ereleden.

Een dergelijke reactie kwam er ook op de stelling ‘De Martin Breeuwer-excursie is onbetaalbaar geworden’. Het naar de voormalige secretaris genoemde jaarlijkse uitstapje naar een plaats van historische betekenis was jarenlang een groot succes. De reiskosten zijn echter dermate gestegen, dat veel trouwe deelnemers zullen afhaken, is de verwachting. “Huur een kleinere bus voor mensen die de hoge kosten wel willen betalen of organiseer een goedkoper reisje minder ver van huis”, kreeg het bestuur als boodschap van de ereleden mee.

De ereleden gaven aan, dat ze de bijeenkomst als gezellig en nuttig hebben ervaren en dat die voor herhaling vatbaar is. Het bestuur gaat zich buigen over de binnengehengelde adviezen.

(Publicatiedatum vrijdag 3 maart 2023)

 

Nieuwe werkgroep Bijnamen

In de heemkamer aan de Ruijschenberghstraat is op donderdag 16 februari de nieuwe werkgroep Bijnamen voor de eerste keer bij elkaar geweest. De acht leden tellende werkgroep onder voorzitterschap van Addie Gloudemans gaat een overzicht samenstellen van bijnamen die in de loop der jaren gangbaar waren in Gemert.

De werkgroep wil zoveel mogelijk bijnamen vastleggen met de bijbehorende familienaam, de oorsprong en verklaring van de bijnaam en anekdotes die met de bijnaam verbonden zijn. De samenstellers van het overzicht zijn zich terdege bewust van de gevoeligheden waarmee bijnamen soms omgeven zijn. Bijnamen kunnen als scheldnaam worden ervaren, ook al zijn ze oorspronkelijk niet zo bedoeld.

Om te voorkomen dat mensen zich gekwetst voelen, zal alvorens tot publicatie over te gaan waar mogelijk contact met de familie worden opgenomen. In welke vorm de bijnamen zullen worden gepubliceerd is nog niet besloten. Gedacht wordt aan een overzicht op deze website van de heemkundekring, maar ook publicatie in Gemerts Heem of in boekvorm behoort tot de mogelijkheden.

Mensen die bijnamen van Gemertenaren kennen, kunnen die bij de werkgroep aandragen, liefst met verklaring en anekdotes. De werkgroep is te bereiken via e-mail: almgloudemans@onsbrabantnet.nl

(Publicatiedatum donderdag 16 februari 2023)

Jo van den Elzen erelid van Heemkundekring De Kommanderij

Uit handen van de voorzitter van de heemkundekring ontving Jo van den Elzen het erelidmaatschap van de vereniging met name voor haar verdiensten met betrekking tot het behoud van de Gemertse taal.

Klik op de afbeelding hiernaast om een impressie te krijgen van enkele van haar optredens voor de heemkundekring.