Archief Tafel van de H. Geest van Helmond inv.nr.237 HGH nr.196 dd.21-9-1385

Dit is geen volledige transcriptie.
Henric de Pelser Ydensoen Nesendochter van der Beec heeft in erfpacht gegeven aan Jan Jans van Vijfeijken de uitbreiding van zijn eigendom in Gemert aan de Beek tussen de erven van Jan Willem van Rietvoort en Gooswijn Cnode.
(Zie ook de andere akte van dezelfde datum en drie akten uit 1381 en 1382 uit inv. nr. 1498)

Roef die Ridder, Ghevaert van Stribosch, Heynric Ghevartsoen van der Heyden, Gherit van den Vondervoert, Johan van den Gronendale, Michghiele van der Heelderdonc en Heynric Emontssoen soen van Espdonck, schepenen in Ghemert, oorkonden dat Heynric die Pelser Ydensoen Nesendochter van der Beec uitgegeven heeft aan Johan nat. s .v Johan van den Vijefeijken de beternisse van sijn erf en huis en een kamp lants gelegen in Ghemert, grenzend aen een waterlaet, die Beec genaamt aan de straet aldaer en aan erfenisse van Johan Willemssoen van Ryetvort en van Goeswijn Knoden tegen een erfrente van 2 mudde rogge hieruit en uit een rente van 7 vat rogge ten laste van huis en hof in de Haghe bij de hoeve van de heer van Ghemert, grenzend aan de steghen en aan erf Wijnric Mariensoen.