Heemkaffee:’Op weg naar Geopark De Peelhorst’

In 2014 werd in Gemert-Bakel het project ‘Breuken beleven’ uitgevoerd. Een project om informatie te verspreiden over de Peelrandbreuk. Het idee om de Peelrandbreuk beter beleefbaar te maken heeft zich verder verspreid. Tijdens het heemkaffee wordt kort ingegaan op de manieren waarop de Peelrandbreuk zich manifesteert in het landschap. Daarnaast wordt ingegaan op wat een Geopark is en op welke manier de Peelrandbreuk en de Peelhorst beter op de kaart gezet wordn