Heemavond over Kadaster Archiefviewer

De Kadaster Archiefviewer staat centraal tijdens de Heemavond die heemkundekring De Kommanderij Gemert op woensdag 15 maart houdt in de Heemkamer aan de Ruyschenberghstraat 3b in Gemert. Tijdens deze avond, die duurt van 20.00 tot 22.00 uur, worden deelnemers wegwijs gemaakt in het archief van het kadaster.
De behandeling van de Kadaster Archiefviewer volgt op een eerdere Heemavond – op 15 februari – waarop deelnemers leerden zoeken naar informatie in het kadaster van 1832 op de website www.historischegeografiebrabant.nl. Wie de eerste Heemavond niet heeft bijgewoond, kan toch deelnemen aan de twee avond op 15 maart.
Het kadaster van 1832 is een momentopname van alle grondpercelen en hun eigenaars. Na 1832 veranderde er veel; percelen kregen andere eigenaars, werden soms bebouwd, werden opgedeeld in meerdere percelen of juist andersom. Niet alleen nieuwe gebouwen werden ingetekend, maar ook de uitbreiding of de sloop van gebouwen werden geadministreerd.
Al die gegevens zijn opgeslagen in het archief van het kadaster. Dat archief is toegankelijk via de zogenaamde Archiefviewer op de website van het kadaster. De heemkundekring heeft een abonnement op de Archiefviewer en leden van de heemkundekring kunnen daarvan op de heemkamer gebruik maken.
Jan Timmers legt uit welke gegevens via de Archiefviewer beschikbaar zijn en op welke manier je kunt zoeken naar die gegevens. Deelnemers aan de heemavond leren opzoeken, wie er achtereenvolgens eigenaars waren van een bepaald perceel vanaf 1832. Die gegevens zijn vastgelegd in de kadastrale legger. Wanneer een perceel bebouwd werd of in welk jaar er een verbouwing plaatshad, wordt ook aangegeven op kadastrale hulpkaarten, die allemaal te bekijken zijn.
Het archief van het kadaster is niet alleen een rijke bron voor familiegeschiedenis, maar ook voor de ontwikkeling van Gemert vanaf 1832 met betrekking tot bijvoorbeeld de ontginning van de Peel, de uitbreiding van het dorp, de bouw en verbouw van openbare gebouwen, etc.
Een groot deel van de avond wordt er door de deelnemers zelf geoefend. Dré van de Nieuwenhof, Jan van Hoof en Jan Timmers zorgen voor de begeleiding. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen laptop meebrengen voor de praktijkoefeningen. Op de heemkamer zijn ook een paar computers beschikbaar.