Jaarvergadering

De jaarvergadering van heemkundekring De Kommanderij Gemert vindt plaats op dinsdag 28 maart om 20.00 uur bij Dientje aan de Kerkstraat 9 in Gemert.
Deze algemene ledenvergadering is uitsluitend toegangelijk voor leden en introducés.
Na het officiële gedeelte met onder meer de bestuursverkiezing, huldiging van de vrijwilliger van het jaar, het jaarverslag en financiële verslaglegging volgt een pauze met aansluitend een gezellig samenzijn en tijd om bij te praten.

(Foto Anneke Verspaget)

Jaarvergadering

Uitsluitend voor leden en introducees. We starten met het officiële gedeelte en na de pauze is er een optreden van Tonny Wijnands