Heemkaffee over Soevereiniteitsconflict (1648-1662)

Het Gemertse Soevereiniteitsconflict uit de zeventiende eeuw is onderwerp van het Heemkaffee op zondag 7 mei.
Na de Vrede van Münster, waarmee in 1648 een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog, vonden de Hoogmogende Heren der Staten Generaal dat het vrijstaatje Gemert maar onzin was. In samenwerking met overloper commandeur Caspar Ulrich van Hoensbroek van de Duitse Orde werd Gemert bezet en de kerk genaast.
Pas in 1662 werd de oude toestand hersteld, maar wel ten koste van een enorm bedrag dat Gemert als compensatie moest ophoesten en met de verplichting het gereformeerde geloof een plek te geven in een protestants kerkje en de dominee en de koster te onderhouden.
Ad Otten vertelt tijdens dit Heemkaffee alles over dit soevereiniteitsconflict.
Het Heemkaffee in de Heemkamer aan de Ruijschenberghstraat 3b duurt van 11.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.

(Foto: Het Soevereiniteitsakkoord waarmee Gemert in 1662 zijn onafhankelijkheid terugkreeg.)

Heemkaffee Vroedvrouwen Ad Otten, Wim Vos en Simon van Wetten

‘Vroed’, dat is het oude woord voor ‘wijs’. Het baren van een kind en de eerste handelingen erna, daar hoort wijze hulp bij. De helft van de mensheid zou op voorhand met de handen in het haar staan. Daarom is alles rond de geboorte toch vooral een vrouwen- en nauwelijks een mannenkwestie.
Plaats                        Heemkamer Ruijschenbergstraat 3b Gemert
Tijd                             11.00 – 13.00 uur
Toegang                    gratis, consumptie voor eigen rekening